ZABORAVLJENA BITKA: Nakon Oluje, na području Bosanskog Grahova vodila se teška i odlučujuća bitka za konačno slamanje srpskih snaga

Podijeli

Iako je široj javnosti nepoznato, nakon veličanstvene VRO Oluje na širem području Bosanskog Grahova vodila se teška i odlučujuća bitka za konačno slamanje srpskih snaga, piše 141brigada-hv.eu

U noći 12. kolovoza jedinice srpske vojske izvele su jedini pravi protuudar na položaje koje su držali pripadnici 141. brigade.

Tada neprijatelj, ne mireći se s gubitkom Knina i ostalog teritorija, najprije topništvom, a zatim  noću i pješaštvom, pritom koncentrirajući svoje elitne i specijalne postrojbe kojima je osobno zapovijedao general Mladić, u jedinom pravom protuudaru pokušava povratiti izgubljene položaje te presjeći komunikaciju Knin – B. Grahovo ovladavanjem strateški važne točke “prevoja Derale”.

Najžešći napad izvršio je na položaje: Biljeg, Cigelj, Vidovića glava i Begovac na cesti Drvar – B. Grahovo. Pripadnici brigade prihvaćaju borbu i na položaju Vidovića glava u izravnom okršaju prsa o prsa pogibaju vojnici: Denis Jerković, Ivan Burić, Loran Šulentić i Tomislav Grujica. Nakon neravnopravne borbe, ostali se s više ranjenika izvlače prema B. Grahovu.

Početkom neprijateljskog napada, jedna interventna grupa odlazi u pomoć napadnutim položajima Cigelj i Biljeg, pri čemu nailaze na ubačenu neprijateljsku diverzantsku grupu te u izravnom okršaju pogibaju: zapovjednik satnije Stipe Marčić – Štef te vojnici Denis Baleta i Dragan Kikić, dok je više vojnika ranjeno. Kako se preostali suborci nisu uspjeli izvući, jednom od njih, Olegu Ujeviću, to uspijeva, dovodi pojačanje, ponovno se uključuje u borbu i tom prilikom junački pogiba, prenosi dnevno.hr.

Poslije podne 13. kolovoza ojačana skupina pripadnika 2. bojne 141. brigade uz potporu POTRD-a ZP Split kreće u protunapad na Vidovića glavu koju je zaposjeo neprijatelj nakon povlačenja naših snaga. Neprijatelj u žestokom okršaju uspijeva odbiti naš napad i tom prilikom pogibaju: zapovjednik voda Nenad Božan, zapovjednik desetine Ranko Grbavac te vojnici Sead Jasenčić i Slaven Ujević, a više vojnika je ranjeno. U borbama na ostalom dijelu bojišta pogibaju vojnici: Ante Merćep, Ante Domazet, a Zoran Karanović od zadobivenih rana umire. Istovremeno u okršaju s neprijateljem ispred položaja Cigelj pogibaju pripadnici 6. domobranske pukovnije: Ognjen Krešić, Aljoša Ruspić i Igor Koprčina, dok sudbina Drage Ilovića do danas nije poznata (vodi se kao nestali).

Bez obzira na sve gubitke, vojnici 141. brigade smogli su snage da zaustave napredovanje neprijatelja i da zajedno s interventnim snagama 3. bojne 7. gbr uz pomoć dva tenka i borbenom skupinom 6.d.p. tenkovskim vodom 113. pbr., 14. kolovoza povrate izgubljene položaje (u toj akciji pogibaju pripadnici 7. gbr: Romano Ribić i Stjepan Križanec), a već 15. kolovoza sa 126. dp. i 4. gbr koja nastupa iz smjera Srba, nastavljaju s napadnim djelovanjima i odbacuju neprijatelja do Drvara.

U toj bitki u jednom danu 13. kolovoza Hrvatska vojska je imala dvadeset poginulih, jednog nestalog i više od 50 ranjenih pripadnika, piše 141.brigada-hv.eu.

Autor /  D.R

 


Podijeli