( FOTO-VIDEO) Neviđena apokalipsa Vukovara – propao četvrti i posljednji pokušaj proboja u srušen do temelja grad na samrti…

Branitelji su odlučili krenuti u napad jer je grad tada bio u nezavidnoj situaciji...

Podijeli
  •  
  •  
  •  
  •  

Branitelji su odlučili krenuti u napad jer je grad tada bio u nezavidnoj situaciji.

Slikovni rezultat za vukovar 1991

Foto: vilimbook.com

-VIDEO – POKUŠAJ PROBOJA PREMA VUKOVARU – BOJ ZA KARADŽIĆEVO 9. STUDENOGA 1991. GODINE…

Pad Bogdanovaca 10. studenoga i pritisak na okruženi Vukovar ponovo je stavio u prvi plan potrebu proboja i deblokade. Plan je stavljen na papir 11. studenoga. Namjera je bila proboj pravcem Nuštar – Marinci – Bogdanovci – Vukovar, osiguranje stvorenog koridora, deblokada Vukovara i Borova naselja, pojačanje snaga obrane grada te redovna opskrba i evakuiranja povrijeđenih i bolesnih. Za napad su u prvom i drugom postroju određena tri bojne 3. brigade i mehanizirana satnija 3. “A” brigade ZNG-a, tenkovska četa 109. brigade HV-a i kao pričuva bataljun 132. brigade HV-a. Za pojačanje snaga u gradu, nakon deblokade, predviđena je 105. brigada HV-a iz Bjelovara koja je tek trebala stići na područje Operativne grupe. Zamisao proboja pretrpjela je neuspjeh jer je bila u raskoraku sa stanjem na terenu.

-(FOTO-VIDEO) SRPSKI ZLOČIN BEZ KAZNE!…Tijekom tromjesečne obrane Bogdanovaca od višestruko nadmoćnijeg srbijanskog agresora, sela koje je ‘kukuruznim putem’ povezivalo Vukovar sa slobodnim hrvatskim teritorijem, poginulo je 133 branitelja i civila, a za 14 ih se još traga…

Četnik se slika nad tijelima ubijenih Hrvata

Foto: www.vreme.com

Napad na JNA učvršćenu na crti Cerić – Henrikovci – Marinci počeo je u večernjim satima 12. studenoga. Slabost angažiranih snaga, od koje se neke nisu ni pojavile na bojišnici, osudio je pokušaj u početku na neuspjeh pa je od zamisli uspjelo pomicanje „snaga iz Nuštra prema selu Marinci pod vrlo teškim uvjetima djelovanja neprijatelja sa zemlje i iz zraka“. Za nastavak napada nije bilo snaga jer raspoloživo ljudstvo nije bilo dovoljno za proboj.

Tako je propao posljednji pokušaj opkoljenom Vukovaru za koje su Srbija, JNA i domaći četnici pripremili jame, logore, mučenja, silovanja, baš kako su im očevi i djedovi s kokardama i petokrakama činili u proljeće 1945. kada je u sličnim krvavim orgijama pobijeno stotine Nijemaca i Hrvata Vukovara.

Potresne slike patnje Vukovara:

T.H.


Podijeli
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

dvanaest + 1 =