VIDEO 4. lipnja 1995. godine, započela je operacija „Skok-2“ u kojoj su združene hrvatske snage oslobodile cijelo Livanjsko polje. Ova operacija bila je samo nastavak niza hrvatskih pobjeda na tom području.

Nositelj operacije bila je 4. gardijska brigada Hrvatske vojske, uz sudjelovanje 3. bojne 126. sinjske domobranske pukovnije...

Podijeli

foto-screenshot

Na današnji dan, 4. lipnja 1995. godine, započela je operacija „Skok-2“ u kojoj su združene hrvatske snage oslobodile cijelo Livanjsko polje. Ova operacija bila je samo nastavak niza hrvatskih pobjeda na tom području. U njoj su iskorištene prednosti stečene zauzimanjem dijelova Dinare operaciji „Skok-1“ koja se odigrala u travnju iste godine.

Nositelj operacije bila je 4. gardijska brigada Hrvatske vojske, uz sudjelovanje 3. bojne 126. sinjske domobranske pukovnije. Vojne su akcije usklađivane s udarom hrvatskih snaga na istočnoj strani livanjskog bojišta: 1. hrvatskog gardijskog zdruga, 3. gardijske brigade Hrvatskog vijeća obrane, 1. bojne 1. gardijske brigade HV-a, 264. izvidničko diverzantske satnije iz Splita, te Specijalne policije Herceg-Bosne. Isto tako, ne treba zaboraviti niti ulogu inženjerije koja je gradila putove na Dinari, kao i topništva Zbornog područja Split te Hrvatskog ratnog zrakoplovstva čiji su helikopteri prebacivali ljudstvo i opremu u nemogućim uvjetima. Cilj operacije „Skok-2“ bio je potisnuti neprijatelja zapadnom i istočnom stranom Livanjskog polja te se spojiti na sjevernoj strani kod Crnog Luga i zatim nastaviti napad prema Bosanskom Grahovu, a drugim smjerom prema planini Šator, sjeverno od Glamoča. Time bi se ne samo ovladalo Livanjskim poljem već bi i Glamoč i Bosansko Grahovo došli na domet hrvatskog teškog topništva.

Zadatak nije bio lak, na planini Šator nalazilo se ukopano topništvo Vojske Republike Srpske u taktički vrlo dobroj i preglednoj poziciji za djelovanje po hrvatskim snagama. Napad je započeo u ranim jutarnjim satima snažnim djelovanjem hrvatskog topništva, osobito na predjelu Livanjskog polja. U napad je prva krenula 4. gardijska brigada, njezina 1. bojna i izvidnička satnija su nakon cjelonoćnog podilaženja, u zoru, uz pomoć topničke paljbe i oklopništva u munjevitom udaru razbile neprijateljsku obranu i za nekoliko sati zauzele Mali bat, Špikinu glavu i Vranjin vrh, a nakon toga Mali i Veliki cilj te Napalvke i Kukove. Do podneva zadaća je bila u potpunosti izvršena.

Istovremeno, nakon što su spomenute snage zauzele dominantne visove, stvoreni su uvjeti da 2. bojna krene, ojačana oklopništvom, prema Crnom Lugu. Oko 7 ujutro probijena je neprijateljska crta obrne kod zaseoka Vranići u Crnom Lugu i Gornji Ivetići u Jarugi. U tim je borbama poginuo 21-godišnji Dubrovčanin Ramo Mehmedović. Istodobno su s desne strane Livanjskog polja, prema Grkovcima, napredovale snage HVO-a, potpomognute tenkovskim vodom 4. gardijske brigade. U jednom trenutku, nakon zauzimanja kote Kukovi iznad Peulja i Grkovaca, Mirko Galić protuoklopnim raketama tipa maljutka uništio je kamion pun streljiva, jedan tenk i kamion koji je vukao haubicu. Nakon toga kod neprijatelja je došlo do panike i raspada sustava obrane te je imao veliki problem izvlačenja snaga iz područja obrane.

Paralelno uz 4. gardijsku brigadu HV-a, snage 3. gardijske brigade HVO-a i Taktičke skupine „Zrinski“ iz 1. Hrvatskog gardijskog zdruga, napadale su iz smjera sela Šegrti prema Crnomarkovićima i Zadragama koje su oslobodile u popodnevnim satima i potkraj dana spojile se na sjevernom rubu Livanjskog polja s 4. gardijskom brigadom. Uspjesi prvog dana operacije „Skok-2“ bili su značajan vjetar u leđa daljnjim uspjesima koji su uslijedili.

Izvori – Monografija 4. gardijska brigada Hrvatske vojske Pauci
Ante Gotovina: Napadni bojevi i operacije HV i HVO

Autor teksta – Borna Marinić

Dogodilo se na današnji dan – Domovinski rat


Podijeli