Podijeli

Polaskom kroz grad uočeno je da se na pulskom Kaštelu vije nepoznata zastava, a prije je bila zastava Republike Hrvatske.

Poznavajući IDSovu autonomašku politiku nepriznavanja Republike Hrvatske i njenih simbola, odmah mi je bilo jasna podvala i podmetanje od strane IDSove pulske vlasti. Ponašaju se kao da im je Republika Istra gotova stvar. E nije dok ima nas istarskih Hrvata, koji poštujemo i volimo simbole hrvatske državnosti i svoju domovinu Hrvatsku.

Isticanje neprikladne zastave kažnjivo je Zakonom,  pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 55/90, 26/93- čl. 137. Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene kazne za privredne prijestupe i prekršaje i 29/94 – čl. 3. Zakona o dopunama Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene kazne za privredne prijestupe i prekršaje)

 ZASTAVA REPUBLIKE HRVATSKE , ZAKON O ZASTAVI, GRBU I HIMNI (NN 55/90)

Članak 3
Grb, zastava i himna Republike Hrvatske rabe se u skladu s odredbama ovoga zakona, na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.
Članak 13.
Ako se zastava Republike Hrvatske ističe preko ulice ili trga u okomitom položaju, tada se crvena boja zastave nalazi na:
1. sjevernoj strani – ako je pravac ulice istok – zapad, odnosno zapad – istok;
2. istočnoj strani – ako je pravac ulice sjever – jug, odnosno jug – sjever;
3. istočnoj strani kružnog trga. Ako se zastava Republike Hrvatske ističe okomito na stolu, tribini ili kakvom drugom počasnom mjestu, crvena boja zastave je prva s lijeve strane, gledano s prednje strane. Ako se zastava Republike Hrvatske polaže na odar, postolje ili koji drugi predmet ili se nosi u vodoravnom položaju, crvena boja se nalazi s lijeve strane gledano s prednje strane.

 KAZNENE ODREDBE
Članak 27.
Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 300 DEM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. rabi grb ili zastavu suprotno članku 3. ovoga zakona;
2. rabi grb ili zastavu Republike Hrvatske u obliku ili sadržaju koji nisu utvrđeni Ustavom Republike Hrvatske i ovi m zakonom (članak 4. stavak 1 ) ili suprotno odredbi članka 4. stavka 2. ovoga zakona;
3. rabi dijelove grba ili zastave suprotno članku 4. stavku 3. ovoga zakona;
4. na javnom mjestu ističe dotrajale, neuredne, poderane ili na drugi način oštećene grb ili zastavu Republike Hrvatske (članak 5);
5. rabi grb ili zastavu Republike Hrvatske protivno uvjetima iz članka 6. ovoga zakona; 6. ne rabi grb Republike Hrvatske u slučajevima kada se grb obavezno rabi (članak 8); 7. izvede himnu Republike Hrvatske protivno odredbi članka 19. ovoga zakona.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 15 do 50 DEM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 20 do 50 DEM kaznit će se i fizička osoba za prekršaj iz točke l, 2, 3, 4, 5. i 7. stavka 1. ovoga članka.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 15 do 50 DEM odgovorna osoba u organu društveno-političke zajednice i drugom državnom organu.

Ako se prekršaj iz stavka 1. točke 7. ovoga članka počini na javnom skupu, kaznit će se novčanom kaznom od u protuvrijednosti domaće valute od 15 do 50 DEM i osoba odgovorna za organizaciju javnog skupa.

Članak 28.
Za prekršaj iz članka 27. ovoga zakona kaznit će se novčanom kaznom od u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 300 DEM osoba koja samostalno obavlja djelatnost sredstvima rada u vlasništvu građana, a druga osoba novčanom kaznom od u protuvrijednosti domaće valute od 15 do 50 DEM.
Za prekršaj iz članka 27. počinjen drugi puta, uz novčanu kaznu izreći će se mjera oduzimanja dozvole za obavIjanje djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za prekršaj počinjen treći puta uz novčanu kaznu izreći će se mjera trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti

kaštel

PRAVILNIK O POSTAVLJANJU ZASTAVE RH

članak 13.

Ako se zastava Republike Hrvatske ističe preko ulice ili trga u okomitom položaju, tada se crvena boja zastave nalazi na:

Sjevernoj strani – ako je pravac ulice istok-zapad, odnosno zapad-istok;

Istočnoj strani – ako je pravac ulice sjever-jug, odnosno jug-sjever;

Istočnoj strani kružnog trga.

Ako se zastava Republike Hrvatske ističe okomito na stolu, tribini ili kakvom drugom počasnom mjestu, crvena boja zastave je prva s lijeve strane, gledano s prednje strane. Ako se zastava Republike Hrvatske polaže na odar, postolje ili koji drugi predmet ili se nosi u vodoravnom položaju, crvena boja se nalazi s lijeve strane gledano s prednje strane

Zastava županija i općina mogu se isticati samo uz zastavu Republike Hrvatske!

Ako se zastava županije ističe uz zastavu Republike Hrvatske, tada se županijska zastava nalazi s desne strane gledano s ulice prema zastavama.

Ako se zastava općine ili grada isitče uz zastavu županije, tada se zastava općine odnosno grada nalazi s desne strane gledano s ulice prema zastavama.

Ako se zastava općine ili grada ističe uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu županije tada se zastava županije nalazi s lijeve strane, a zastava grada ili općine s desne strane od zastave Republike Hrvatske gledano s ulice prema zastavama.[3]

koza na zastavi

Stoga ću se obratiti Vladi RH  i  odgovarajućim ministarstvima, sve sa ciljem poštivanja Zakona i simbola državnosti RH!

Lilli Benčik


Podijeli

19 KOMENTARI

  1. Da li je to Hrvatska? To je pitanje. Tamo plešu uzicko kolo, srpski pjevaci nemaju problema kod nastupa gdje god hoce, ali ne i Marko Perkovic. Ponavljam, da li je to jos uvijek Hrvatska ili Jugoslavija u malom.

  2. oni su kokoš ipo zalipili flasterom ka trofej iz 1sv rata koji su izazvali pa proveli u konc logoru di su sami sebe ogradili dok ih seljaci nisu toljagama po kokošinjcima pribili pa Talijani na ucjenu Rusa sa splavovim evakuirali šta se čudiš da i kozu neče ukrast koja ih je kako veli Dačić spasila od izumiranja došo Srpski živalj navuka etno nošnju 2 nakurnjaka priko opanke ugurali nogavice i nacrtali etno cice na leđima ka šta su im preci 500 i kusur god nosili dođoše USTAŠE i pobiše sav živalj samo koze poštedili jer nisu znali uvertiru u etno kolo pa se ove ojarile i ne šta su minus anulirali več ih se i za razliku od drugi naroda i broj poveča za 2 milijona

    • potomak kozojeba koje je kako veli Dačić Srpski živalj izaša na Kozari da se proveseli i igraju etno kozaračko kolo i dođoše Ustaše sav živalj pobija a poštedija koze nisu znali uvertiru u Etno kolo pa ima bit da se koze ojarile po trojke jer kad usprediš popis stanovništva svi narodi ex države u minusu a samo se broj Srba poveča ima bit da su Koze anulirali minus i još 2 milijona srba nakotile pa splavari brž bolje u Istru u mornaricu da nisu Amerikanci opalii rampu i dali im muda Trumanova ostali bi bez Istarskog govea ka Slovenci pa su morali parit Milku sa simentalcom jer Bastići navalili kad su vidili da krava ne nosi gačice

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

četrnaest + devet =