“UBIJENI OD STRANE TITOVIH PARTIZANA”: PODMUKLO UBOJSTVO SLOVENSKIH SVEĆENIKA FILIPA TERČELJA I FRANCA KRAŠNA

Njihova je tijela skupina vjernika potajno pokopala na groblju 29.04.1947., unatoč strogoj kontroli KNOJ-a i njihovih domaćih pomoćnika...

Podijeli

Slovenski svećenici soriški Franc Krašna i njegov prijatelj davski župnik i kulturnjak Filip Terčelj ubijeni su od strane Titovih partizana 01. 07. 1946. Filip Terčelj i Franc Krašna su ubijeni na području župe Davča…

Filip Terčelj pohađao je dijecezansku gimnaziju u Šentvidu, zatim teologiju u Ljubljani, zaređen je 1917., radio je kao kapelan u Škofjoj Loci i studirao na Fakultetu za socijalni odgoj u Kölnu. Terčelj je zatvoren i osuđen na 5 godina zatočeništva u Campobassu, godinu dana kasnije pušten je nakon intervencije crkvenih vlasti, ali nije smio obavljati nikakvu službu. Nakon rata ponovno je preziran i nije se mogao nigdje skrasiti. Primio ga je Franc Krašna, koji je sredinom 1945. kao župnik došao u Soricu i Davču i upravljao župama Davča i Sorica. 7. siječnja 1946., krenuli su zajedno pješice prema kolodvoru i dalje prema Ljubljani.

Usput su ih pristalice tadašnjeg komunističkog režima uhvatili, podmuklo ih ubili u Štulčevoj jaruzi u Davči i pokopali na mjestu zločina. Mještani su prvo pronašli brevijar koji im je pokazao gdje je grob. Njihova je tijela skupina vjernika potajno pokopala na groblju 29.04.1947., unatoč strogoj kontroli KNOJ-a i njihovih domaćih pomoćnika.

Terčelj se zalagao za vjeru i naciju, osnivao prosvjetna i kulturna društva, organizirao tečajeve, počeo izdavati mjesečnik Naš čolnič, istovremeno je pisao o obrazovanju, bavio se i prozom i poezijom, prenosi komunistickizlocini.net.

07. siječnja 2016., točno 70 godina nakon pogubljenja, dekan Škofjeloškog dekanata Simon Fortuna blagoslovio je spomen – križ u Štulcovoj grabi u Davči.

Izvor: noviglas.euFilip Terčelj, Wikipedia, besplatna enciklopedija

H.H.


Podijeli