TRAŽENJE OSOBA NESTALIH U DOMOVINSKOM RATU

Podijeli

Još su 1832 nerazriješena slučaja osoba nestalih u Domovinskom ratu (nepoznata sudbina 1434 osobe te nepoznato mjesto ukopa 398 smrtno stradalih osoba), od kojih se gotovo jedna trećina – njih 518 odnosi na područje Vukovarsko-srijemske županije. Od njih je 385 osoba nestalih i nasilno odvedenih s područja Grada Vukovara i prigradskih naselja te u pokušaju proboja iz neprijateljskog obruča u Vukovaru.

U mandatu Vlade od listopada 2016. godine, provedena su terenska istraživanja i probna iskapanja na 312 lokacija mogućih mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica na području 12 županija, a najveći broj lokacija pretražen je na području Vukovarsko-srijemske (110) i Sisačko-moslavačke (64) te Osječko-baranjske županije (37).

Provedenim istraživanjima pronađene su dvije masovne grobnice u blizini Vukovara – Marinci i Bobota te veći broj pojedinačnih grobnica, iz kojih su ekshumirani posmrtni ostaci 159 osoba.

U proteklih šest godina identificirani su posmrtni ostaci 221 osobe, od kojih je dio posmrtnih ostataka koji su bili pohranjeni u zajedničkim grobnicama neidentificiranih u Zagrebu i Osijeku.

Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu iz 2019. godine prvi je jedinstveni normativni akt koji regulira traženje osoba nestalih u Domovinskom ratu. Zakonom su uređene nadležnosti i procesi traženja, a ujedno je jamstvo da će Republika Hrvatska tragati za nestalima i kad nema živućih srodnika.

Unaprijeđenja je iznimno važna međuresorna suradnja, u koju su uključena sva nadležna tijela: uz Ministarstvo hrvatskih branitelja, MORH, MUP, MVEP, DORH, sigurnosne agencije, HCK i dr.

Temeljna prepreka rješavanju sudbine nestalih osoba je nedostatak točnih informacija o prikrivenim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica, odnosno nesuradnja nadležnih tijela Republike Srbije za traženje nestalih osoba.

Radi daljnjeg unaprjeđenja procesa traženja nestalih osoba i neregistriranih grobnih mjesta iz razdoblja Domovinskog rata, ustrojene su dvije ispostave Uprave za zatočene i nestale – sa sjedištem u Vukovaru i Splitu.

U ispostavama su angažirane osobe koje su iskustvo i stručnost stjecale u institucijama RH tijekom Domovinskog rata (MORH/OSRH, MUP, sigurnosne agencije).

Posebna pozornost posvećena je unaprjeđenju metodologije rada, kako u provedbi terenskih istraživanja, tako i u području obrade i identifikacije posmrtnih ostataka.

Unaprjeđenje metodologije rada u provedbi terenskih istraživanja očituje se u daljnjem razvoju prethodno korištenih metoda kao i uvođenju i razvoju inovativnih metoda. Tako su:

  • Povećane kompetencije operativno-stručne skupine zadužene za provedbu terenskih istraživanja i ekshumacija (uključivanjem tima Vojno-obavještajne satnije Gardijske oklopno-mehanizirane brigade)
  • Nabavljena je i stavljena u uporabu najsuvremenija oprema u području terenskih istraživanja i praćenja njihove provedbe (geo-radar, dron za snimanje iz zraka, total-stanica)
  • Uvedene su inovativne metode za otkrivanje mjesta prikrivenih grobnica: zračno snimanje, uporaba bioloških detektora (cadaver psi)

 

U području obrade i identifikacije posmrtnih ostataka, uz redovne godišnje ugovore koji se zaključuju sa znanstveno medicinskim ustanovama:

  • Provedena je cjelovita revizija neidentificiranih posmrtnih ostataka
  • Vlada RH je podržala financiranje nabave kapitalne opreme za identifikaciju posmrtnih ostataka i uređenja dodatnog prostora za DNA laboratorij Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u iznosu od pet milijuna kuna
  • Potpisan je Sporazum o suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu (2019.) radi doprinosa učinkovitosti putem poboljšanja koordinacije i podizanja kvalitete znanstvenog, istraživačkog, obrazovnog i stručnog rada u području ekshumacije i obrade ekshumiranih posmrtnih ostataka žrtava

Unaprjeđenje metodologije u provedbi terenskih istraživanja očituje se u:

  • Mogućnosti sustavnog pretraživanja i dokumentiranja većih površina indiciranih lokacija
  • Povećanju vjerojatnosti pronalaska mogućega mjesta masovne ili pojedinačne grobnice
  • Smanjenju vjerojatnosti previda mogućega mjesta masovne ili pojedinačne grobnice

 

Uprava za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja u suradnji s drugim nadležnim tijelima RH nastavlja s terenskim istraživanjima.


Podijeli