Petak, 23. rujna 2022.
Braniteljski portal

Oznaka: Prihvatilište za djecu u Sisku

Lojzo Buturac: O dječjem prihvatilištu u Sisku 1942. godine…

Lojzo Buturac O DJEČJEM PRIHVATILIŠTU U SISKU 1942. GODINE IZVOR: .http://sisak.hr/priznanje-lojzi-butorcu/ AUTOR: Lojzo Buturac UDK 343.819.5-053.2 (497.5 Sisak) “1942” Stručni članak Lojzo Buturac O Dječjem prihvatilištu u Sisku 1942.godine Sažetak O...

NAJNOVIJE VIJESTI