STRAVIČNO: OTKRIVAMO NOVE OPASNOSTI IZ ISTANBULSKE KONVENCIJE- HOĆE LI SE UKINUTI SVEĆENIČKA, LIJEČNIČKA I SUDAČKA TAJNA?

POZIVAMO HRVATSKU BISKUPSKU KONFERENCIJU...POZIVAMO HRVATSKU ODVJETNIČKU KOMORU...POZIVAMO HRVATSKU LIJEČNIČKU KOMORU...POZIVAMO SVE HRVATSKE GRAĐANE...

PROFESIONALNA TAJNA
Podijeli

Znanstveni tim Braniteljskoga portala pažljivo je proučio članak 28 Istanbulske konvencije (IK) i u njemu uočio strašne opasnosti za sve hrvatske građane, bez obzira na bilo koje njihove međusobne razlike!

Pročitajte pažljivo članak 28 IK!

Istanbulska konvencija, hrvatski prijevod:

Članak 28. – prijavljivanje od strane stručnih osoba

Stranke će poduzeti potrebne mjere kako bi osigurale da pravila povjerljivosti koja su unutarnjim pravom nametnuta određenim stručnim osobama ne predstavljaju prepreku za mogućnost prijavljivanja, pod odgovarajućim uvjetima, nadležnim organizacijama ili tijelima ako imaju opravdana razloga vjerovati da je počinjeno teško djelo nasilja obuhvaćeno područjem primjene ove Konvencije i da se mogu očekivati daljnja teška djela nasilja. (Engleski tekst:

Article 28 – Reporting by professionals

Parties shall take the necessary measures to ensure that the confidentiality rules imposed by internal law on certain professionals do not constitute an obstacle to the possibility, under appropriate conditions, of their reporting to the competent organisations or authorities if they have reasonable grounds to believe that a serious act of violence covered by the scope of this Convention, has been committed and further serious acts of violence are to be expected.)

Sada pogledajte hrvatsku zakonsku definiciju profesionalne tajne: (Profesionalna tajna: Zakon o zaštiti tajnosti podataka; https://www.zakon.hr/z/748/Zakon-o-za%C5%A1titi-tajnosti-podataka):

  1. PROFESIONALNA TAJNA

Članak 27.

Profesionalnu tajnu predstavljaju podaci o osobnom ili obiteljskom životu stranaka koje saznaju svećenici, odvjetnici, zdravstveni i socijalni djelatnici, i druge službene osobe u obavljanju svog poziva.

Objašnjenje (naša velika slova; izvor: https://hrcak.srce.hr/file/220761)

„2.5. Profesionalna tajna

Člankom 27. (ZZTP) propisano je da profesionalnu tajnu predstavljaju podatci o osobnom ili obiteljskom životu stranaka koje saznaju SVEĆENICI, ODVJETNICI, ZDRAVSTVENI I SOCIJALNI DJELATNICI I DRUGE SLUŽBENE OSOBE U OBAVLJANJU SVOG POZIVA. Zaštita profesionalne tajne je od osobitog značenja s obzirom na osobno pravo na privatnost, jer njezino otkrivanje vrijeđa nečije pravo na privatnost (Gavella, 2000.). Bez obzira na način saznanja tajnih podataka ili stjecanja mogućnosti uvida u tajne podatke, svatko je dužan čuvati državnu, vojnu, službenu, poslovnu ili profesionalnu tajnu (čl. 28. ZZTP).“

Međutim, IK ukida, odnosno obezvrjeđuje upravo taj hrvatski zakon, kao što piše u njezinu članku 28! Ovdje ponavljamo (VELIKA SLOVA) članka IK i analiziramo ih detaljno:

1) STRANKE (države koje ratificiraju IK, naša napomena) ĆE PODUZETI POTREBNE MJERE KAKO BI OSIGURALE DA PRAVILA POVJERLJIVOSTI KOJA SU UNUTARNJIM PRAVOM NAMETNUTA ODREĐENIM STRUČNIM OSOBAMA NE PREDSTAVLJAJU PREPREKU ZA MOGUĆNOST PRIJAVLJIVANJA,

Kao što smo rekli „Republika Hrvatska mora poduzeti potrebne mjere da stručne osobe, koje su po našim zakonima dužne čuvati profesionalnu tajnu, tu tajnu moraju otkriti ili prijaviti!“

Tu profesionalnu tajnu predstavljaju podatci o osobnom ili obiteljskom životu stranaka koje saznaju svećenici, odvjetnici, zdravstveni i socijalni djelatnici i druge službene osobe u obavljanju svog poziva!

Po logici „mogućnosti prijavljivanja“, članak 28 IK traži da profesionalci ne samo ODAJU profesionalnu tajnu do koje su došli u svojemu poslu, nego i da ODGOVARAJU ako tu tajnu nisu sami prijavili!

2) POD ODGOVARAJUĆIM UVJETIMA, NADLEŽNIM ORGANIZACIJAMA ILI TIJELIMA…

Uvjeti su „odgovarajući“, a tko odlučuje jesu li odgovarajući? Onaj koji tuži, a ako država s time nije suglasna – „odgovarajući uvjeti“ će biti što odluči GREVIO, zar ne?

3) AKO IMAJU OPRAVDANA RAZLOGA VJEROVATI DA JE POČINJENO TEŠKO DJELO NASILJA OBUHVAĆENO PODRUČJEM PRIMJENE OVE KONVENCIJE…

„Opravdan razlog vjerovanja“ je – da netko vjeruje da je stvar onakva kakvom je on predstavlja, a to znači da će se LGBTQIAPK udrugama i pojedincima, jer se i „na njih odnosi ova Konvencija“, otvoriti mogućnost da po volji („vjeri“) prijavljuju koga hoće i za što hoće – odnosno da traže da profesionalci odaju profesionalnu tajnu do koje su došli u svojemu poslu ili da odgovaraju ako tu tajnu nisu sami prijavili!

Što će biti definicija „teškoga djela nasilja“, i tko će to procjenjivati? Uzmimo primjere supruga i supruge u braku, muškarca i žene koji žive u nevjenčanoj zajednici, i dva biološki muška homoseksualca koji žive u partnerstvu, i za svaki od tri kombinacije pitajmo se što je „teško djelo nasilja“: psovanje majke, pljuska u lice, ili nož u trbuh.

GREVIO će odlučivati, zar ne? On je iznad sudaca, svećenika, liječnika i socijalnih radnika, zar ne? LGBTQIAPK će prijavljivati, a GREVIO „suditi“, zar ne?

Konvencija to izrijekom kaže.

4) I DA SE MOGU OČEKIVATI DALJNJA TEŠKA DJELA NASILJA.

Tko će i na osnovi kojih kriterija procjenjivati da se „mogu očekivati daljnja teška djela nasilja“? LGBTQIAPK će prijavljivati i procjenjivati, a GREVIO „suditi“, zar ne?

Konvencija to izrijekom kaže.

5) I još jedno pitanje i problem. Hrvatsku čeka uvođenje Opće uredba o zaštiti podataka (GDPR), koja uvodi još veću zaštitu osobnih podataka. Kako će se riješiti suprotstavljenost IK s Općom uredbom koja štiti osobne podatke, a posebice osjetljive osobne podatke, kao što su zdravstveni podatci?

POZIVAMO HRVATSKU BISKUPSKU KONFERENCIJU da javno kaže može li pristati na odavanje ispovjedne tajne kad to od nje, nakon ratifikacije IK zatraži GREVIO, odnosno hrvatska vlada kad joj to GREVIO naredi! Pristaju li hrvatski biskupi na to da ispovjedna tajna ne samo što mora biti odana, nego će svećenici (ako se to otkrije) odgovarati ako tajnu nisu sami prijavili. Ne postaje li time ispovijed zapravo neki oblik samoprijavljivanja grješnika policiji?

POZIVAMO HRVATSKU ODVJETNIČKU KOMORU, da javno kaže kako će zaštititi svoje članove i njihove klijente, a naposljetku i hrvatsko pravosuđe i pravdu kao pojam na kojemu počiva pravna struka, kad IK derogira ZZTP IX. PROFESIONALNA TAJNA, Članak 27? Što će onda klijenti, npr. s potencijalno vrlo teškim djelima, usuditi odati odvjetnicima? Hoće li ih odvjetnici braniti ili prijavljivati – da zaštite sebe od „odgovornosti zbog neprijavljivanja klijentove tajne“?

POZIVAMO HRVATSKU LIJEČNIČKU KOMORU da javno kaže kako će reagirati kad, s ratifikacijom IK, liječnici i drugi zdravstveni radnici budu prisiljeni odavati svetu liječničku tajnu na koju je s danom diplomiranja prisegao svaki liječnik na svijetu?

POZIVAMO G. ANDREJA PLENKOVIĆA, hrvatskoga premijera, da javno kaže kako će zaštititi, liječnike, svećenike, odvjetnike, socijalne radnike i druge službene osobe od prisile da odaju tajne koje saznaju u svojemu poslu i da budu izloženi progonu ako ih ne odaju i prije nego ih se pita – jer inače poslije mogu odgovarati zbog – tajenja tuđe tajne, profesionalne tajne. Tražimo da pomno objasni hrvatskim građanima kako će njegova „interpretativna izjava“ spriječiti obvezu odavanja profesionalne tajne, jer nismo vidjeli da se to pitanje spominje u toj izjavi.

POZIVAMO SVE HRVATSKE GRAĐANE da sami procijene pristaju li na to da, s ratifikacijom Istanbulske konvencije, njihove najteže, najdelikatnije, najstrašniji i najbolnije tajne, koje kažu svećenicima, liječnicima i socijalnim radnicima u najtežim trenutcima svojih života, postanu javne – zato što netko procijeni da tako mora biti!

Znanstveni tim Braniteljskog portala

Braniteljski portal


Podijeli

Comments are closed.