ŠTO JE SVE PISAO UBIJENI STJEPAN ĐUREKOVIĆ: HRVATSKA TVRTKA “INA” I AFERE OKO NJE

Đureković 1982. odlazi iz INA-e i napušta propalu državu. Sa sobom iznosi napisane knjige, koje je u SR Hrvatskoj napisao sedamdesetih godina, ali ih zbog straha za život nije smio u domovini objaviti...

Knjige koje je napisao Stjepan Đureković-foto-Luka Budak
Podijeli

Ovih dana čitamo po raznim portalima kojekakve napise i priče o hrvatskoj tvrtki INA i aferama oko nje. To me sve vratilo u osamdesete godine prošloga stoljeća i knjige pokojnoga Stjepana Đurekovića, inače jednoga od uspješnijih direktora u INA-i sedamdesetih godina. Đureković 1982. odlazi iz INA-e i napušta propalu državu. Sa sobom iznosi napisane knjige, koje je u SR Hrvatskoj napisao sedamdesetih godina, ali ih zbog straha za život nije smio u domovini objaviti. Đureković je u svojim knjigama, koje je objavio u Njemačkoj uskoro nakon dolaska u ovu zemlju, u četiri ili pet knjiga uspio opisati ljude, život i događaje u komunističkoj Jugoslaviji od njezinih početaka pa do njegova napuštanja te umjetne tvorevine. Kao bivši direktor INA-e imao je odličan uvid u poslovanje te tvrtke i sve političke spletke oko nje te u svojim knjigama često se poziva na INA-u kao izvor kapitala tadašnjim vlastodršcima, što u velikoj mjeri podsjeća na događaje u INA-i ovih dana i tjedana. U tom smislu, kad je riječ o ovoj hrvatskoj tvrtki, malo se što promijenilo u posljednih tridesetak i nešto godina. Osim, naravno, da se o tome danas može slobodno i otvoreno govoriti i pisati te da nitko zbog toga neće izgubiti glavu! Kako nam je poznato, godinu dana nakon dolaska u Njemačku jugoslavenska UDBA je mučki ubila Stjepana Đurekovića.

CROATIAN COMPANY “INA“ AND AFFAIRS SURROUNDING IT

Over the last several days we read on various portals some articles and stories about the Croatian company INA and the affairs surrounding it. It all brought back the memories to the 1980s and the books of the late Stjepan Đureković, one of the more successful directors at INA in the 1970s. In 1982, Đureković left INA and left the desintigrated state. He took with him the scripts of books he wrote in the SR Croatia in the 1970s, but would not dare risk to publish them in his homeland due to fear for his life. In his books, which he published in Germany soon after his arrival in this country, Đureković managed to describe in four or five books people, life and events in communist Yugoslavia from its beginnings until he left that artificial country. As a former director of INA, he had a great insight into the business of that company and all the political intrigues surrounding it, and in his books he often refers to INA as a source of capital for the then political rulers, which to a large extent reminds us of the events in INA these days and weeks. In this sense, when it comes to this Croatian company, little has changed in the last thirty or so years. Except, of course, that today you can talk and write about it freely and openly, and that no one will lose their head because of it! As we know, a year after his arrival in Germany, the Yugoslav secret police (UDBA) brutally murdered Stjepan Đureković.
…………….
TRANSLATION OF TITLES
Ja Josip Broz-Tito = I, Josip Broz-Tito
Komunizam: velika prevara = Communism: a big fraud
Crveni manageri = Red managers
Slom ideala = The breakdown of ideals

foto-Luka Budak

Tekst i foto-Luka Budak

VEZANE VIJESTI

PRESUDA ŽUPANIJSKOG SUDA -Josip Perković u Hrvatskoj mora odležati 30 godina zatvora


Podijeli