Srpski pukovnik divljao: “Dovedite mi te ustaše i crnokošuljaše da vidim tko su ti ljudi koji su držali Vukovar mjesecima i sprečavali naše prodore, gdje je njihovo naoružanje i kakvo je? “

IN MEMORIAM-MARKO BABIĆ-HEROJ VUKOVARA...

Vukovarski heroj-Marko Babić
Podijeli

IN MEMORIAM-MARKO BABIĆ-HEROJ VUKOVARA

MARKO BABIĆ-HEROJ VUKOVARA

“Dovedite mi te ustaše i crnokošuljaše da vidim tko su ti ljudi koji su držali Vukovar mjesecima i sprečavali naše prodore, gdje je njihovo naoružanje i kakvo je? ” bjesnio je sredinom studenog 1991. g. jedan pukovnik iz sastava Novosadskog korpusa koji je među prvima okupirao Vukovar. Kad je vidio branitelje Vukovara s Trpinjske ceste i Mitnice više obučene više u civilnu nego vojnu odjeću , s puškama M-48 , tzv. tandžarama , okrenuo se svojim vojnicima i među ostalim im rekao : ” I vi ste mi neka vojska. vi ste pi….e, pogledajte ove jadnike kako izgledaju, ali sam siguran da imam takve vojnike kao što su oni, do Zagreba bih došao za tri dana. ”
IN MEMORIAM -1965 . – 2022.
Pukovnik Marko Babić
ŽIVIO , RATOVAO I UMRO ZA HRVATSKU !


Podijeli