Satnija mornaričko desantnog pješaštva “Vange”:Godine 1994. satnija je ugašena, a do tada je kroz cijelu satniju prošlo oko 1200 pripadnika od kojih su 11 poginulih, dok je 60 pripadnika bilo ranjeno!

Godine 1994. satnija je ugašena, a do tada je kroz cijelu satniju prošlo oko 1200 pripadnika od kojih su 11 poginulih, dok je 60 pripadnika bilo ranjeno....

Podijeli

Vange Pula
Satnija mornaričko desantnog pješaštva “Vange” osnovana je u Medulinu kod Pule 30. listopada 1991. godine. osnovana od dragovoljaca s područja Istre. Obnaša zadaće nasuprot moćnom garnizonu JNA u Puli Sudjelovala u obrani Dubrovnika, te u iznimno teškim borbama za Novigrad i Novsko ždrilo tijekom Operacije Maslenica Njene zadaće su bile zadane tadašnjom prisutnošću moćnog garnizona JNA u Puli, koji je u vrijeme Jugoslavije predstavljao jedno od najsnažnijih mornaričkih i zrakoplovnih baza.

Osnivanjem ratne luke HRM Pula, Vange zauzimaju položaj Punta Kristo-Zonka te utvrdu Barbariga kraj Fažane.

Pripadnici Mornaričko-desantnog pješaštva “Vanga” sudjeluju u borbama za obranu Dubrovnika, te 1993. godine u Operaciji Maslenica.

Tu pred nadmoćnijim srpskim snagama koje su pokušavale ponovo uspostaviti jedini izlaz “Republike Srpske Krajine” na more, satnija uspijeva održati položaje u Novigradu, uz cijenu teških gubitaka.

Godine 1994. satnija je ugašena, a do tada je kroz cijelu satniju prošlo oko 1200 pripadnika od kojih su 11 poginulih, dok je 60 pripadnika bilo ranjeno.

Na današnji dan 1992.godine poginuli su na Južnom bojištu iznad Dubrovnika;
Adem Musa, Haris Hadžišehić, Petar Kuprešak, Niko Nisandžić i Senahid Meškić, a Mladen Mrvac Par dana ranije.
Pokoj vječni daruj im Gospodine!

Autor / Lili Benčik


Podijeli