Sabor u četvrtak o izmjenama zakona o obrani i o službi u Oružanim snagama RH

Izmjenama Zakona o obrani propisuje se obveza služenja u pričuvnom sastavu kako bi se naglasilo da je ona stalna bez obzira je li na snazi obveza služenja vojnog roka. Pričuvni sastav Oružanih snaga (OS) dijelio bi se na ugovornu i mobilizacijsku pričuvu, a mobilizacijska na nerazvrstanu i razvrstanu...

Uvodi se mogućnost pokretanja novih programa osposobljavanja za pripadnike pričuvnog sastava mlađih naraštaja, te mogućnost transformacije sadašnjeg Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" u Sveučilište za obranu i sigurnost.
Podijeli
  •  
  •  
  •  
  •  

Izmjene i dopune zakona o obrani te o službi u Oružanim snagama RH, zakonski su prijedlozi o kojima će u četvrtak raspravljati Hrvatski sabor, Odbor za Ustav i Poslovnik očitovat će se o planiranim izmjenama saborskog Poslovnika i o nacrtu Kodeksa o etičkom djelovanju zastupnika, te rasporediti sredstva za redovan rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika.

Izmjenama Zakona o obrani propisuje se obveza služenja u pričuvnom sastavu kako bi se naglasilo da je ona stalna bez obzira je li na snazi obveza služenja vojnog roka. Pričuvni sastav Oružanih snaga (OS) dijelio bi se na ugovornu i mobilizacijsku pričuvu, a mobilizacijska na nerazvrstanu i razvrstanu. To će, objasnio je ministar obrane Damir Krstičević, omogućiti proširenje personalne baze za popunu profesionalnog i pričuvnog sastava OS i time omogućiti veću operativnost u provedbi zadaća.

Uvodi se mogućnost pokretanja novih programa osposobljavanja za pripadnike pričuvnog sastava mlađih naraštaja, te mogućnost transformacije sadašnjeg Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” u Sveučilište za obranu i sigurnost. Preciznije su uređuju ovlasti za uporabu i korištenje Oružanih snaga, načelniku Glavnog stožera daje se ovlast da zapovijedi privremeno stavljanje u pripravnost dijela postrojbi Oružanih snaga u slučaju opasnosti od prirodnih katastrofa i velikih nesreća o čemu odmah mora izvijestiti predsjednika Republike i ministra obrane.

Posebne naknade za stražu, dežurstvo, rad na terenu

Temeljni cilj izmjena Zakona o službi u Oružanim snagama je podizanje standarda, uvjeta života i rada vojnika te omogućavanje njihovog boljeg profesionalnog razvoja Promjene idu za vraćanjem plaćanja rada umjesto postojećeg isključivog plaćanja dužnosti, uvode se posebne naknade za stražu, dežurstvo i rad na terenu.

Pomaknuta je najviša dob za različite oblike prijma u vojnu službu, predlaže se da se dobna granica ujednači na 30 godina, sada je za vojnike 27 godina, za dragovoljne ročnike i dočasnike 29, a za časnike 30 godina.

Izmjenama se predlaže uvođenje prvog ugovora na određeno vrijeme na dvije godine i drugog ugovora na neodređeno u trajanju službe najdulje do 45 godine života vojnika/mornara čime se zamjenjuju postojeća tri ugovora na određeno vrijeme (na 4, 5 i 6 godina). Za trajanja zadnjeg ugovora, a ne samo za zadnje godine kao sada, vojnik bi mogao biti premješten u drugo državno tijelo u statusu službenika ili namještenika.

Izmjenama saborskog Poslovnika, zastupnička replika umjesto sadašnje dvije, trajala bi jednu minutu, zastupnici ne bi mogli replicirati unutar vlastitog kluba, o povredi Poslovnika umjesto do jedne minute govorili bi do pola minute. Definiralo bi se vrijeme za stanke kako bi se izbjegla sadašnja praksa da ih klubovi traže u svako doba, najčešće ujutro. Klub HDZ-a sklon je ideji da se Aktualni sat održava svaki mjesec, umjesto četiri puta godišnje, trajao bi sat vremena, a oporba bi imala više pitanja u odnosu na vladajuće, otkrio je nedavno predsjednik Sabora Gordan Jandroković, uz napomenu kako o toj ideji još treba obaviti dodatne konzultacije.

Nova poslovnička rješenja trebala bi zaživjeti do početka, odnosno do sredine veljače.H

G.S.


Podijeli
  •  
  •  
  •  
  •