Reakcija načelnika Udbine Josipa Seučeka na tekst;„STRAŠNO! ČLANICA SMO EU-A OVO SU “HRVATSKA POSLA” NA UDBINI HOROR IZVEDBA EU PROJEKTA- KAO U KAMENOM DOBU!

Objava demanta u cijelosti...

Podijeli
  •  
  •  
  •  
  •  

Braniteljski portal objavljuje u cijelosti REAKCIJU NA TEKST, FOTO, I VIDEO, objavljen na Braniteljskom portalu 3. rujna 2019 godine gospodnje, na traženje načelnika Udbine Josipa Seučeka. Kao što je dotični načelnik i tražio, Braniteljski portal objavljuje njegovo negodovanje i dopis u cijelosti…

OPĆINA UDBINA

Stjepana Radića 6

53234 Udbina

 

BRANITELJSKI PORTAL

                                                                                    CROATIAN VETERANS

 

Predmet: Zahtjev za objavom ispravka informacije, traži se

Poštovani,

-radi objektivnog izvješćivanja javnosti, sukladno odredbi članka 40. stavaka 1. i 2. i čl. 41. Zakona o medijima (N.N. 59/04, 84/11, 81/13) podnosim zahtjev za ispravak netočne/neistinite i nepotpune informacije objavljene dana 03. rujna 2019. godine na internetskom portalu, „Braniteljski portal, CroatianVeterans pod naslovom:

„STRAŠNO! ČLANICA SMO EU-A OVO SU “HRVATSKA POSLA” NA UDBINI HOROR IZVEDBA EU PROJEKTA- KAO U KAMENOM DOBU!

Sramota da nitko ne reagira…Gdje su inspekcije gdje je komunalni redar, zar bi neko dijete ili netko drugi trebao poginuti da se onda propisno obilježi gradilište…“

Informacije objavljene u navedenom članku su neprovjerene, a zatim i netočne/neistinite i nepotpune pa je takvo objavljivanje informacija nezakonito te uzrokuje Općini Udbina štetu u vidu štete časti i ugleda Općine i prozvanih osoba.

Budući da su u predmetnom članku u odnosu na Općinu Udbina iznesene neistinite informacije, tvrdnje i insuinacije, zahtijevam da se objavi ispravak bez promjena i dopuna u cijelosti na istom ili istovrijednom mjestu Vašeg portala i na isti ili istovrijedni način na koji je bila objavljena i informacija na koju se ispravak odnosi.

Nije točan navod i informacija objavljena u predmetnom članku u dijelu koji glasi:

„Ovo horor gradilište je da bi stvar bila još gora, finacirano novcem iz Europskih fondova.“

Nije točan navod i informacija objavljena u predmetnom članku u dijelu koji glasi:

„Izvođač je privatna firma Graditelj d.o.o Imotski“.

„STRAŠNO! ČLANICA SMO EU-A OVO SU “HRVATSKA POSLA” NA UDBINI HOROR IZVEDBA EU PROJEKTA- KAO U KAMENOM DOBU!

Nije točan navod i informacija objavljena u predmetnom članku u dijelu koji glasi:

„Mnogi se mještani između sebe bune zbog neodgovornog izvođenja radova koji nekoga mogu koštati glave, ali se ne usude javno reagirati ni upozoriti načelnika, kako kažu, zbog straha od odmazde na način da ostanu bez posla i životne egzistencije, što je na svojoj koži upravo iskusio hrvatski branitelj Mario Adrinek i njegova supruga Jelena koja je dobila izvanredni otkaz, upravo zbog tog što je ponekad znala upozoravati kao i njen suprug na razne nepravilnosti u Općini Udbina…“

Tako inkomponirane informacije, koje sadrže neistinite i sugestivne činjenične tvrdnje, pogrdne i negativne vrijednosne sudove, predstavlja štetnu zloupotrebu slobode medija i neuvažavanje zaštite dostojanstva, ugleda, časti, prava i dužnosti prozvanih osoba.

Suprotno tvrdnjama iznijetim u predmetnom članku, napominjem da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u nastavku teksta: Ministarstvo) nositelj upravljanja razvojem potpomognutih područja, a tou skladu sa Zakonom o potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 118/18).Pa je tako, temeljem ProgramaMinistarstva održivog razvoja lokalne zajednice KLASA: 302-02/19-01/1, URBROJ: 538-08-1-1-2/267-19-1 od 07. veljače 2019. godine tena temelju Odluke KLASA: 302-02/19-01/1, URBROJ: 538-08-1-1-2/269-19-8 od 25. travnja 2019. godine,sklopljen Ugovor o sufinanciranju od dana 25. travnja 2019. godine, između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Općine Udbina, koji se vodi pod brojem PORLZ256.

„STRAŠNO! ČLANICA SMO EU-A OVO SU “HRVATSKA POSLA” NA UDBINI HOROR IZVEDBA EU PROJEKTA- KAO U KAMENOM DOBU!

U tom smjeru, smatramo da javnost treba upoznati s činjenicom kako je na službenim stranicama Općine,  pod ikonom „HR projekti“, objavljena  lista projekata, od kojih se dva projekta odnose na ulaganje u komunalnu infrastrukturu, a koji su prihvaćeni i za sufinanciranje kroz nacionalne programe. Tako je Ministarstvo graditeljstva prihvatilo projektni prijedlog uređenja pristupne ceste i parkirališta stambene zgrade u Podudbina 16 („Saitova zgrada“), dok je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU pozitivno ocijenilo projektni prijedlog uređenje parkirališta i puta stambene zgrade Bana I. Karlovića 1. i 3. („crvena zgrada“) i pješačke staze uz stambenu zgradu na Trg sv. Lucije 5. Isti sufinancirani nacionalnim sredstvima (ministarstva, fondova, agencija, središnjih državnih ureda, hrvatskih voda i dr.) i sredstvima iz proračuna Općine Udbina.

U nastavku predmetnog članka nastavljaju se dalje iznositi netočne informacije, navodeći da je „Izvođač je privatna firma Graditelj d.o.o Imotski“.Da bi navedeno prikazao kao točnu informaciju, objavljena je i fotografija iz koje je vidljiv kamion na kojem stoji da je isti u vlasništvu trgovačkog društva Graditelj d.o.o Imotski.

Javnost treba upoznati s činjenicom da izvođač nije trgovačko društvo Graditelj d.o.o Imotski, već trgovačko društvo Colas Hrvatska d.d., Međimurska 26, Varaždin, dok jetrgovačko društvo Graditeljd.o.o Imotski iznajmila strojeve trgovačkom društvuColas Hrvatska d.d.

„STRAŠNO! ČLANICA SMO EU-A OVO SU “HRVATSKA POSLA” NA UDBINI HOROR IZVEDBA EU PROJEKTA- KAO U KAMENOM DOBU!

U vezi navoda da se mještani među sobom bune, te da se isti ne usude javno reagirati, ili upozoriti načelnika radi straha od odmazde, ili da ne ostanu bez posla i životne egzistencije,ističem kako isto predstavlja apsolutno neutemeljenu objavljenu informaciju,očevidno omalovažavajućeg, uvredljivog i klevetničkog sadržaja, a koja je obzirom na objavljene komentare čitatelja prikladna za izazivanje nepovjerenja, prijezira i nesnošljivosti u javnosti spram obnašanja javne dužnosti načelnika.

Stoga, javnost treba upoznati s činjenicom da gospođa Jelena Adrinek nije dobila izvanredni otkaz, kao što se to navodiu predmetnom članku. U vezi istog potrebno se obratiti Domu za starije i nemoćne osobe Gospić.

Javnost treba upoznati s činjenicom da su se stanari istambene zgrade B.I. Karlovića 1 i 3,obratili Općini Udbina na način da se predložio dogovor u vidu uređenja pristupnog puta prema privatnoj garaži, te su ti isti stanari ukazali na problem u vezi oborinskih voda, a koja kazivanja i prijedlozi su uvaženi s moje strane, kao načelnika Općine.

Stoga, iz razloga jer je sporni tekst objavljen, a da novinar i glavni urednik prethodno nisu poduzeli potrebne mjere za provjeru točnosti objavljene informacije te da nisu poštivali pravo prozvanih osoba na zaštitu dostojanstva, ugleda i časti, iako je informacija objavljena sa svrhom izazivanja nepovjerenja, prijezira i nesnošljivosti u javnosti spram prozvanih osoba, zahtijevam da sukladno odredbi članka 41.stavka 1. Zakona o medijima ovaj ispravak objavite bez promjena i dopuna, na istom portalu, na način da je iz naslova vidljivo da se radi o ispravku netočne i nepotpuno navedene informacije,objavljenedana 03. rujna 2019. Godine na internetskom portalu, „Braniteljski portal, CroatianVeterans“.

Podnositelj ovog zahtjeva nije suglasan da se ispravak objavi među reagiranjima.

 

S poštovanjem,

 

Načelnik Općine Udbina:

Josip Seuček, mag.ing.

„STRAŠNO! ČLANICA SMO EU-A OVO SU “HRVATSKA POSLA” NA UDBINI HOROR IZVEDBA EU PROJEKTA- KAO U KAMENOM DOBU!

(FOTO-VIDEO) STRAŠNO! ČLANICA SMO EU-A OVO SU “HRVATSKA POSLA” NA UDBINI HOROR IZVEDBA EU PROJEKTA- KAO U KAMENOM DOBU!

T.H.


Podijeli
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

tri + 18 =