Ovaj Zakon je nekim osobama omogućio da im se prizna status Dragovoljca Domovinskog rata iako su početkom agresije bili visoko pozicionirani u JNA i otpočeli agresiju na R. Hrvatsku…

TEMELJNE ODREDBE ZAKONA...

Podijeli

Ovaj Zakon je nekim osobama omogućio da im se prizna status Dragovoljca Domovinskog rata iako su početkom agresije bili visoko pozicionirani u JNA i otpočeli agresiju na R. Hrvatsku…

ZAKON
O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

GLAVA I.

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Zakonom ureduju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i clanova njihovih obitelji te uvjeti i postupak za ostvarivanje tih prava.

Članak 2.

(1) Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata je osoba koja je kao dragovoljac i pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske (ZNG, Hrvatske vojske, Ministarstva obrane, Policije, Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatskih obrambenih snaga (HOS-a) te pripadnik naoružanih odreda Narodne zaštite koji je u njima proveo najmanje 5 mjeseci do 24. prosinca 1991. godine), organizirano sudjelovala u obrani neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti, odnosno suvereniteta Republike Hrvatske u bilo kojem razdoblju Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: hrvatski branitelj iz Domovinskog rata).

(2) Pod sudjelovanjem u obrani neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta Republike Hrvatske, odnosno vrijeme neposredne ugroženosti suvereniteta Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: obrana suvereniteta Republike Hrvatske), u smislu stavka 1. ovoga clanka, podrazumijeva se oružani otpor agresoru i djelovanje u izravnoj svezi s tim otporom (odlazak u postrojbu, na borbeni položaj i povratak te obuka i priprema za odlazak na bojište) u vremenu od 5. kolovoza 1990. do 30. lipnja 1996.

(3) Dragovoljac iz Domovinskog rata je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je sudjelovao u obrani njezina suvereniteta najmanje 100 dana u razdoblju od 5. kolovoza 1990. do 15. sijecnja 1992.

(4) Dragovoljac iz Domovinskog rata je i hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je sudjelovao u obrani njezina suvereniteta najmanje 30 dana u razdoblju od 5. kolovoza 1990. do 15. sijecnja 1992. ukoliko: – nije imao obvezu sudjelovanja u pricuvnom sastavu ili – nije regulirao obvezu služenja vojnog roka.

(5) Status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz stavka 1. ovoga clanka dokazuje se potvrdom Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova.

U Kninu je obilježena 25 obljetnica VRA Oluja (VIDEO) JESU LI HRVATSKI BRANITELJI DANAS NA SVOJ DAN STVARNO MARGINALIZIRANI?


Podijeli