Očuvajmo našu baštinu – obnova palače Hrvatskog instituta za povijest

Podijeli

U potresu (22. ožujka 2020.) koji je pogodio Zagreb i okolicu višestruko je oštećena i palača Hrvatskog instituta za povijest koja se nalazi u Opatičkoj ulici broj 10, na Gornjem gradu…

Zgrada instituta je zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske (Palača bogoštovlja i nastave), a u sklopu nje nalaze se Zlatna dvorana, Pompejanska dvorana, Renesansna soba te bogata knjižnica koja broji 60.000 svezaka vrijedne povijesne građe.

Palaču je za plemićku obitelj Vojkffy-Paravić 1840. godine izgradio Aleksandar Brdarić, a 1891. Isidor Kršnjavi dao ju je preurediti prema nacrtima Hermanna Bolléa. Unutar palače nalaze se vrijedne individualne kreacije slikara Ivana Tišova, Bele Čikoša Sesije, Otona Ivekovića, Ferde Kovačevića, Celestina Medovića i Vlahe Bukovca te kipara Roberta Frangeša Mihanovića i Rudolfa Valdeca. Radi se o jedinstvenoj kulturnoj baštini hrvatskog naroda, a koja unutar svojih zidova čuva bogatu povijest i kulturne vrijednosti koje treba sačuvati od eventualnih daljnjih oštećenja.

Potres nije statički ugrozio palaču, ali su svi reprezentativni i radni prostori pretrpjeli brojna oštećenja te je narušena mehanička otpornost i stabilnost konstruktivnih dijelova palače. Preliminarnim pregledom ovlaštenog statičara utvrđeno je da je došlo do pojave karakterističnih oštećenja od potresa – kosih pukotina na nosivim zidovima i u zonama otvora, pukotina na spoju nosivih i poprečnih zidova te na spoju zidova i stropnih konstrukcija. Najznačajniji prostor palače, Zlatna dvorana, ima vidljiva oštećenja po zidovima, ali sva oštećenja nije moguće uočiti zbog bogatih dekoracija, te će biti potrebno skinuti slike sa zidova da se oštećenja mogu detaljno pregledati. Sve reprezentativne dvorane unutar palače bit će potrebno stručno pregledati od strane restauratorskog zavoda kako bi se točno mogle odrediti štete na zaštićenom kulturnom dobru odnosno umjetninama koje su od neprocjenjive vrijednosti.

S obzirom na to da se radi o povijesno vrijednim umjetninama i freskama obnova će biti kompleksna i financijski zahtjevna za koju Institut nažalost nema novaca te ovim putem moli sve koji žele i mogu da doniraju za obnovu kako bi ova palača ponovno mogla ponosno predstavljati identitet i nacionalnu baštinu.

Uplatiti možete izravno na račun Hrvatskog instituta za povijest kod Hrvatske poštanske banke koristeći sljedeće podatke:

IBAN: HR5123900011100012127

model plaćanja: HR 99

opis plaćanja: Donacija za obnovu

za uplate iz inozemstva: S.W.I.F.T.: HPBZHR2X

T.H.


Podijeli