Podijeli
 •  
 •  
 •  
 •  

S obzirom kako članovi URB HVO-a ŽZH ali i ostali Branitelji HVO-a svakodnevno postavljaju pitanja rukovodstvu URB HVO-a ŽZH tko i pod kojim uvjetima ima pravo na osobnu i obiteljsku mirovinu kao pripadnik HVO-a iz RH dužni smo dati slijedeću obavijest…

Sukladno Ugovoru između RH i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH koji su bili pripadnici HVO-a i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ -Međunarodni ugovori broj 2/06)koji je stupio na snagu dana 01.srpnja 2006 godine, koji je nadopunjen novim Zakonom o pravima hrvatskih Branitelja i članova njihovih obitelji koji je stupio na snagu 14.12.2017 godine, a čija primjena je počela dana 01.01.2019 godine pravo na osobnu ili obiteljsku mirovinu iz RH imaju slijedeći pripadnici i članovi obitelji poginulih, zatočenih i nestalih pripadnika HVO-a i to:

 1. Pravo na osobnu mirovinu iz RH imaju slijedeći pripadnici HVO-a:

-Osobe koji su bili pripadnici HVO-a koji imaju utvrđen status RVI-a na temelju ranjavanja ili zatočeništva u razdoblju od 18.rujna 1991 godine do 23.12.1996 godine gdje im je pravomoćno rješenje izdao nadležni organ iz BiH i ako su hrvatski državljani,

-Osobe kod kojih je utvrđen status RVI po osnovu ozljeđivanja ili oboljenja u procentu najmanjem od 80 do 100% u razdoblju od 18.rujna 1991 godine do 23.12.1996 godine, utvrđenog pravomoćnim rješenjem nadležnog organa u BiH a imaju hrvatsko državljanstvo,

2. Pravo na Obiteljsku mirovinu iz RH imaju članovi poginulog, zatočenog ili nestalog Branitelja HVO-a i to:

-članovi uže obitelji (bračni drug, djeca rođena u braku ili izvan braka, posvojena djeca i pastorčad, roditelji, očuh, maćeha i posvojitelj poginulog, zatočenog ili nestalog pripadnika HVO-a u ratnim djelovanjima i ako su hrvatski državljani,

-Izvanbračni drug koji se smatra članom uže obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog pripadnika HVO-a u ratnim djelovanjima a koji s tim pripadnikom HVO-a ima dijete te ako je do njegove pogibije, smrti, zatočeništva ili nestanka s njime živio u zajedničkom domaćinstvu najmanje tri godine, da je hrvatski državljanin a izvanbračna zajednica utvrđena je u izvanparničnom postupku,

-Članovi uže obitelji pripadnika HVO-a koji je izvršio suicid,

Zahtjevi za priznavanje prava na osobnu ili obiteljsku mirovinu pripadnici HVO-a i članovi njihovih obitelji ukoliko imaju prebivalište u RH podnose najbližem područnom uredu Hrvatskog zavoda MiO u RH prema mjestu njihovog prebivališta u RH, a ukoliko imaju prebivalište u BiH zahtjeve podnose u najbliži područni ured Hrvatskog Zavoda MiO u RH koji je najbliže mjestu njihovog prebivališta u BiH.

Svi obrasci i zahtjevi potrebiti za ostvarivanje prava pripadnika HVO-a i članova njihovih obitelji nalaze se na WEB stranici hrvatskog zavoda MiO u Zagrebu ili u područnim službama tog zavoda.

Ovdje je važno napomenuti kako više nema utvrđenog roka za predaju zahtjeva za osobnu ili obiteljsku mirovinu pripadnika HVO-a i članova njihovih obitelji, već se takvi zahtjevi mogu predati uvijek.

Poštovani članovi URB HVO-a ŽZH!

Mnogi od vas će se sada upitati gdje se nalazimo mi koji nemamo nikako utvrđen status RVI,ili su neki od nas RVI u procentu od 20 do 70% po osnovu oboljenja ili ozljeđivanja a proveli smo cijeli Domovinski rat u borbenim postrojbama odnosno na prvoj crti bojišnice. Usput nigdje ne radimo ni mi a niti naše supruge, imamo svoje obitelji, zbog čega nam je socijalno stanje izrazito loše kao i zdravstveno stanje zbog čega velika većina nas živi na rubu socijalne i ekonomske isključivosti. Mnoge od nas su zbog cjelokupne situacije napustile supruge i djeca, zbog čega nas je dosta oboljelo od najtežih bolesti i nesposobni smo za bilo kakav rada a za mirovinu još uvijek nemamo nikakvih uvjeta niti ćemo ih ikada imati, mnogi od nas su ostali neženje ili udovci, živimo u starim trošnim ne uvjetnim kućama zaboravljeni od svih i svakoga, pa čak i od uže rodbine, jedino još od dragog i milosrdnog Boga nismo zaboravljeni. Nikada od završetka rata nismo dobili niti jedne KM na ime naknade za vrijeme provedeno u Domovinskom ratu u FBiH, našim županijama, općinama ili gradovima a s ovim najnovijim pravima pripadnika HVO-a iz RH naša se agonija nastavlja i dalje. Velika većina nas još uvijek živih, pod „navodnim znacima“ razvojačenih Branitelja HVO-a s prve crte bojišnice smo na svojim rukama iznijeli mnoge poginule, ranjene ili zatočene pripadnike HVO-a koji danas dobivaju i još im se povećavaju prava pripadnika HVO-a u FBiH i RH a nama opet ništa. Ne daj Bože da smo zavidni ili ljubomorni na njih i njihova primanja, ali se s pravom pitamo gdje se nalazimo mi najčasniji sinovi države BiH zaboravljeni od svih i svakoga koje niti jedan Zakon o pravima Branitelja u FBiH ili RH ne sustiže i ne dotiče? Gdje se nalazimo mi i članovi naših obitelji u svemu tome koji zajedno s nama proživljavaju nepravdu i agoniju kojoj se ne nazire kraj, jer opravdano držimo kako je davno sazrjelo vrijeme da se i nas netko sjeti konačno i dodijeli nam samo naša stečena prava razvojačenih Branitelja HVO-a iz borbenih postrojbi bez ikakvih trajnih mjesečnih primanja po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu u BiH. Da nam se priznaju naša prava i u FBiH i u RH jer smo to po svemu zaslužili jer smo davno otkopali tisuće kilometara rovova kojima su tekle rijeke naše krvi, znoja i suza da bi netko dobro iskoristio plodove naše muke a nema nikakve sveze s ratom i ratnim strahotama koje nas nisu zaobišle.

Zbog svih tih razloga, odnosno najnovijeg Zakona o pravima Branitelja HVO-a i članova njihovih obitelji u RH predstavnici URB HVO-a ŽZH su u nekoliko navrata obavili razgovore s predstavnicima ministarstva Branitelja RH na čije je čelu ministar Tomislav Medved i tražili ubacivanje u taj Zakon i članova naše udruge Razvojačenih Branitelja HVO-a i to ne samo iz ŽZH već iz cijele BiH kako bi konačno ti Branitelji dobili jednaka prava kao i svi drugi korisnici prava iz RH. U tim pregovorima usuglasili smo se kako odista postoji određen broj pripadnik HV-e iz RH koji su u identičnoj situaciji kao i pripadnici HVO-a ali se RH sustavno skrbi o njima na način kojim će određenom dijelu najugroženijih pripadnika HV-e od njih 82 000 iz cijele RH priznati pravo na opskrbninu u visini od 1500 do 2500 kuna mjesečno ovisno o vremenu provedenom u Domovinskom ratu do stjecanja uvjeta za njihovo umirovljenje. Uvjet za dobivanje takve opskrbnine je teže socijalno i zdravstveno stanje takvih pripadnika HV-e. Tim tragom predstavnici naše URB HVO-a ŽZH su predložili predstavnicima ministarstva Branitelja RH uvrštavanje u ista takva prava i pripadnika HVO-a i članova njihovih obitelji koji su u identičnoj situaciji kao pripadnici HV-e gdje smo dobili obećanje kako će se taj naš između ostalog razmotriti o čemu ćemo blagovremeno biti obaviješteni, no glavni problem u ostvarivanju prava naših članova HVO-a je cifra od 196 000 pripadnika HVO-a koji broj su u ministarstvo Branitelja RH dostavili nadležne državne institucije hrvatskog naroda iz BiH s čime se naši predstavnici nikako nisu složili tvrdeći kako u cijeloj BiH nema više od 2 500 pripadnika HVO-a iz borbenih postrojbi koji bi mogli potraživati novčana prava iz RH a ta cifra je zanemariva u odnosu na svekoliku novčanu pomoć koju RH daje u Hrvatima u BiH na svim poljima.

S druge strane poštovani članovi URB HVO-a ŽZH su krenuli u izradu jedinstvenog registra naših članova iz borbenih postrojbi koji će uskoro biti javno objavljen i koji će biti dostavljen u Vladu ŽZH od koje ćemo tražiti plaćanje braniteljskog dodatka u visini od 6,00 KM po mjesecu učešća u Domovinskom ratu u BiH kao i ostala dopunska prava naših članova u ŽZH što je naše legalno i legitimno pravo. Opravdano držimo kako se od ukupnog proračuna u ŽZH u visini od nekih 86 milijuna KM može odvojiti nekih 1,5 do 2 milijuna KM na godišnjoj razini za naših 700 do 1000 članova koji ne ostvaruju nikakva trajna mjesečna novčana primanja po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu u BiH u borbenim postrojbama.

Kako bi to bilo realno, moguće i obranjivo na sudu predlažemo Vladi ŽZH da potrebita sredstva namire s nekoliko razina i to:

-Iz postojećeg proračuna ŽZH transparentnijom preraspodjelom istog,

-Iz sredstava Ministarstva Branitelja FBiH po osnovu ušteda na godišnjoj razini koja pripadaju ŽZH,

-Iz sredstava proračuna RH i ministarstva Branitelja RH kojima se financiraju Branitelji HVO-a,

-Vraćanjem dijela sredstava razvojačenim Braniteljima HVO-a i članovima njihovih obitelji po osnovu plaćenog PDV,

-Na još milijun drugih načina u kojima je naša ŽZH jako “moćna“ imajući u vidu mogućnosti kojima ona raspolaže, a poglavito povlačenjem sredstava iz EU (ovdje se malo šalimo jer je ta stavka u proračunu označena kao 0%).

Na kraju napominjemo kako će naša URB HVO-a ŽZH ustrajati na putu ostvarivanja prava naših članova u ŽZH i RH dok prava naših članova u FBiH ne očekujemo imajući u vidu konstelaciju postojećih odnosa u FBiH u kojima bilo koja stranka s muslimansko-bošnjačkim predznakom pa čak ni HDZ BiH nikada neće pristati na Izradu i javnu objavu Zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga uz odvajanje borbenih od neborbenih postrojbi i javnu objavu korisnika prava iz BIZ (braniteljsko-invalidske zaštite) što je preduvjet plaćanja braniteljskog dodatka u visini od 6,00 KM po mjesecu učešća u Domovinskom ratu jer bi izradom i javnom objavom tog zakona svaka takva stranka nestala s političke scene imajući u vidu kako u postojećem spisku pripadnika oružanih snaga u FBiH ima cca 585 000 pripadnika oružanih snaga dok korisnika prava ima cca 140000 od kojih je barem polovica lažnih Branitelja i korisnika prava.

Stoga poštovani članovi dignite glavu i pridružite se predstavnicima naše udruge u zajedničkoj borbi za prava naših članova i članova njihovih obitelji što je preduvjet nekog boljeg sutra za sve nas inače nas nema a to nikada ne smijemo dozvoliti bez obzira tko stajao s druge strane.

Izvor- OVDJE-URB HVO-a ŽZH


Podijeli
 •  
 •  
 •  
 •  

12 KOMENTARI

 1. Koji nadlezni organ u BiH izdaje rjesenje za RVI. Ja sam bivsi zatocenik iz srpskog logora, imam potvrdu da sam bio u logoru. Automatski to je 20% invalidnosti. 24 mjeseca borbenog sektora. Ratni put. I kazu mi da bez te povrde iz bosne nemogu nista. Nevjerovatno. Jel zna netko vise o tome…

 2. Sramota ako se neubijemo nećemo niti doživit mirovinu,poslodavci nas maltretiraju jer smo neupotrebljivi sa 50+ godina a država za koju smo dali 1500+plus dana borbenog sektora netreba .

 3. Žali bože svih poginulih i prolivene nedužne krvi .ja samo jednu činjenicu znam i to je živa istina da je najviše onih koji nikad i nigdje nisu bili u borbenom sektoru a sve moguće su ostvarili svi oni sa prve crte koji nisu imali informacije a informacije su išle na kapaljku danas nemaju ništa dok se ta nepravda ne ispravi obustaviti sve. Izvršite postrojavanje pa nek iziđu Generali pa invalidi i da vidimo ko će stati kraj koga jeli invalid ili je parazit dopisan od strane doktora i pojedinih što su predavali lažne spiskove radi osobne koristi.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − 4 =