Natječaj MORH-a za prijam doktora i kadeta. Rok za podnošenje prijava je 11. kolovoza 2018…

Za prijem doktora medicine u djelatnu vojnu službu nema dobnog ograničenja...

Rok za podnošenje prijava je 11. kolovoza 2018.
Podijeli

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u srijedu, 25. srpnja 2018. godine, javni natječaj za prijam u kadetsku službu i javni natječaj za prijam kandidata za osposobljavanje doktora medicine za časnike zdravstvene službe.

Prilikom prijama u kadetsku službu u akademskoj godini 2018./2019. u status kadeta/kadetkinja u jesenskom upisnom roku, bit će primljeno do 40 kandidata/kinja upisanih na prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija vojnog vođenja i upravljanja Sveučilišta u Zagrebu.

Rok za podnošenje prijava je 11. kolovoza 2018.

Kandidati/kinje se prijavljuju u propisanom roku elektronički Središnjem prijavnom uredu za upis na sveučilišni studij i pismeno na adresu: Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256b.

Kandidati/kinje za kadete/kinje koji ispunjavaju propisane uvjete za prijam u kadetsku službu i koji se u propisanom postupku elektronički prijave Središnjem prijavnom uredu za upis na sveučilišni studij u roku navedenom u ovom natječaju, Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak.

U odabirnom postupku kandidati/kinje moraju zadovoljiti kriterije za kadete propisane Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 13/14, 134/15 i 138/15).

Sve informacije u vezi s natječajem nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva obrane www.morh.hr, a dodatne obavijesti kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 01/3784-812 i 01/3784-814, te u područnim odjelima i odsjecima za poslove obrane.

Također, temeljem objavljenog javnog natječaja za prijam kandidata/kinja za osposobljavanje doktora medicine za časnike/ce zdravstvene službe Ministarstvo obrane RH prima četrnaest kandidata/kinja.

Uvjet za prijam je završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, zvanje doktor medicine i specijalist grane medicine, sukladno članku 43. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18). Uz to, kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. i 34. a Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18).

Za prijem doktora medicine u djelatnu vojnu službu nema dobnog ograničenja.

Rok za podnošenje vlastoručno potpisane prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Stančičeva 6. tel.: 01/4861-302

Prije prijama na osposobljavanje, kandidati prolaze posebni odabirni postupak.

Ministarstvo obrane će u postupku odabira isključivati kandidate/kinje koji nisu ispunili uvjete na temelju službenih podataka iz vojne evidencije, rezultata psihologijskih ispitivanja, zdravstvenih pregleda, sigurnosnih i drugih provjera prema propisima za prijam u djelatnu vojnu službu.

Osposobljavanje kandidata/kinja za časnike traje dva mjeseca i započinje u rujnu 2018. godine. Kandidati/kinje koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje po posebnom programu.

Kandidati/kinje se nakon završetka časničke izobrazbe primaju u djelatnu vojnu službu, dodjeljuje im se časnički čin natporučnik i raspoređuju se na časničku dužnost.

Sve informacije u vezi s natječajem nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva obrane www.morh.hr.

M.M.


Podijeli