Na zatvorenoj sjednici Vlade RH brojna imenovanja i razriješenja…

Vlada je Ivicu Bošnjaka imenovala pomoćnikom ministrice za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku, a Lanu Letilović pomoćnicom ministra pravosuđa...

i-lustracija
Podijeli
  •  
  •  
  •  
  •  

Na zatvorenome dijelu sjednice održane u srijedu, Vlada se Ustavnome sudu Republike Hrvatske očitovala na prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku i Zakona o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, a cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnoga suda, priopćio je Vladin ured za odnose s javnošću.

Vlada je Ivicu Bošnjaka imenovala pomoćnikom ministrice za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku, a Lanu Letilović pomoćnicom ministra pravosuđa.

Pomoćnikom ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za provedbu uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju imenovan je Dražen Mršić, a pomoćnikom ravnatelja za ekonomske poslove Ivan Serdar.

Razriješena je dosadašnja predsjednica, dio članova, tajnice i zamjenice tajnice Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, te je imenovana nova predsjednica, dio članova, tajnice i zamjenice tajnice Nacionalnog odbora, kao predstavnici nadležnih ministarstava, institucija i organizacija civilnoga društva.

Razriješeni su: Milanka Opačić, Ana Vlahović Stanić, mr. sc. Jasna Ognjanovac, Marijana Valjan Harambašić, Ines Krajčak, Dejan Dretar, Hrvoje Sadarić, Ankica Paun Jarallah, Đurđica Kolarec, Selma Golubović, Maja Bukša i Danijela Gaube.

Novom je predsjednicom Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, imenovana mr. sc. Marija Pejčinović Burić, po položaju kao potpredsjednica Vlade, novim su članicama i članovima imenovani Marlena Jukić, Duška Paravić, dr. sc. Dean Savić, Anita Matijević, Marija Goatti, Marija Pletikosa, Ante Lončar, Nives Vudrić, Tomislav Ćavar i Mihaela Marušić, dok je tajnicom imenovana Danijela Gaube, a njezinom zamjenicom Mihaela Marušić.

Razriješena je dosadašnja predstavnica Vlade u Mješovitoj komisiji Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje pravnih pitanja Jagoda Botički. Novim je predstavnikom Vlade Republike Hrvatske u toj Mješovitoj komisiji, kao predstavnik Ministarstva uprave, imenovan dr. sc. Mladen Nakić.

Jagoda Botički razriješena je i dužnosti dosadašnje predstavnice Vlade Republike Hrvatske u Mješovitom povjerenstvu Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje gospodarskih pitanja, a novim je predstavnikom Vlade Republike Hrvatske u Mješovitome povjerenstvu imenovan dr. sc. Mladen Nakić, kao predstavnik Ministarstva uprave.

U Mješovitoj komisiji Republike Hrvatske i Katoličke crkve za očuvanje kulturne i umjetničke baštine Katoličke crkve razriješen je dio dosadašnjih predstavnika Vlade, i to Jagoda Botički i dr. sc. Tomislav Sokol.  Dijelom novih predstavnika Vlade Republike Hrvatske, kao predstavnici Ministarstva uprave i Ministarstva znanosti i obrazovanja, imenovani su  dr. sc. Mladen Nakić i prof. dr. sc. Ivana Franić.

U Mješovitom povjerenstvu Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje pitanja katoličkih predškolskih ustanova, katoličkih škola i katoličkih visokih učilišta razriješen je dio predstavnika Republike Hrvatske i to dr. sc. Tomislav Sokol i Ivan Milanović Litre. Novim dijelom predstavnika Republike Hrvatske u tom su Mješovitom povjerenstvu imenovani, kao predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja Stipe Mamić i Vlado Prskalo.

Razriješen je dio dosadašnjih predstavnikaVlade Republike Hrvatske u Mješovitom povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih  zajednica za provedbu odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i odredaba Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa sklopljenih između Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica, i to: Marinko Papuga i dr. sc. Tomislav Sokol.  Dijelom novih predstavnika Vlade Republike Hrvatske u tome Mješovitom povjerenstvu izabrani su, kao predstavnici Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i Ministarstva znanosti i obrazovanja, Melita Čičak i Stipe Mamić.

Mješovitome povjerenstvu Republike Hrvatske i Katoličke crkve za vjeronauk u javnim školama i vjerski odgoj u javnim predškolskim ustanovama razriješen je  dosadašnji predstavnik Ivan Milanović Litre,  te je novom predstavnicom Republike Hrvatske u ovo Mješovito povjerenstvo, kao predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja, imenovana Lidija Kralj.

Također, Vlada je donijela zaključak kojim se Skupštini društva Brodarski institut d.o.o. predlaže imenovanje mr. sc. Igora Tripkovića za člana Uprave – glavnog direktora društva Brodarski institut d.o.o., a najdulje na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, jer mu je istekao mandat od 6 mjeseci.

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice utvrdila stajališta za sastanak Europskoga vijeća koji će se održati 14. i 15. prosinca te stajališta za sastanak Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE Energy), koji se održava 18. prosinca 2017. godine.

Informirana je o stanju iskorištenosti ESI fondova u Republici Hrvatskoj.

Usvojen je Pregled zakonskih i podzakonskih  prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu. Cjeloviti materijal ove točke može se pronaći na sljedećim poveznicama: Pregled zakonskih prijedloga: http://bit.ly/2ymasXV
Pregled podzakonskih prijedloga: http://bit.ly/2AkaNfk -Autor-Hina

G.S.   


Podijeli
  •  
  •  
  •  
  •