Na današnji dan Dr. Tuđman donio Odluku o raspisu referenduma u Republici Hrvatskoj…

Tako su hrvatski građani 19. svibnja 1991. demokratskim putem izrazili svoju volju za državnom samostalnošću čime su ujedno odbačene druge tada ponuđene opcije koje su Hrvatsku dovodile u nepovoljan položaj...

Podijeli

Prvi korak učinjen je 25. travnja 1991. godine kada je predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman donio Odluku o raspisu referenduma u Republici Hrvatskoj za dan 19. svibnja 1991. godine. Dogodilo se to nakon niza neuspješnih pregovora o razrješenju državne krize u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. U Odluci je pored ostaloga točkom 3. određeno da će građani na referendumu moći odgovoriti sa ZA ili PROTIV na iduća dva pitanja:

„Jeste li za to da Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna država, koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama (prema prijedlogu Republike Hrvatske i Republike Slovenije za rješenje državne krize SFRJ)?“ na plavom listiću

te…

„Jeste li za to da Republika Hrvatska ostane u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi (prema prijedlogu Republike Srbije i Socijalističke Republike Crne Gore za rješenje državne krize u SFRJ)?“ na crvenom listiću.

Referendumska pitanja bila su sastavljena na način kojim se otklonila mogućnost tumačenja referenduma separatističkim činom kojim se prekidaju daljnji napori i razgovori o transformaciji Jugoslavije u konfederaciju te otpor pri provođenju odluka referenduma. Prema službenom izvješću referendumu je pristupilo 83,6% glasača od ukupnog broja birača. Na prvo pitanje za suverenost i samostalnost izjasnilo se 93,2%, a na drugo protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji 92,2% birača.

Tako su hrvatski građani 19. svibnja 1991. demokratskim putem izrazili svoju volju za državnom samostalnošću čime su ujedno odbačene druge tada ponuđene opcije koje su Hrvatsku dovodile u nepovoljan položaj. Na temelju referendumskih rezultata Hrvatski je sabor 25. lipnja 1991. godine donio „Deklaraciju o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske“ i pokrenuo postupak razdruživanja od drugih republika i SFRJ te postupak za međunarodno priznanje.

Borna Marinić – HKR – Hrvatski katolički radio/Foto: Josip Ninković

Borna Marinić magistar je povijesti koji se niz godina bavi temom Domovinskog rata. Od 2013. uređuje i vodi Facebook stranicu Dogodilo se na današnji dan – Domovinski rat. Autor je više knjiga i dokumentarnih filmova na temu Domovinskog rata, a kao novinar radio je dvije godine u HRT-ovoj emisiji TV Kalendar. Od ožujka 2019. uređuje i vodi emisiju Domoljubne minute na Hrvatskom katoličkom radiju. Vlasnik je obrta CroHis kojim promiče vrijednosti Domovinskog rata.


Podijeli