Malo edukacije za Beljaka i drugove: SENJSKE ŽRTVE-Da se nikad ne zaboravi!…

fotografije su snimljene u Gradskom muzeju Senj...

fotografije su snimljene u Gradskom muzeju Senj
fotografije su snimljene u Gradskom muzeju Senj
Podijeli

Malo edukacije za Beljka i drugove:…Da se nikad ne zaboravi!

Senjske žrtve naziv je za krvavi događaj koji se dogodio 9. svibnja 1937. u senjskoj ulici Potok kada su jugoslavenski žandari bez ikakvog povoda pucali na skupinu nenaoružanih mladih Gospićana koji su došli u Senj na skup HSSa, s hrvatskom zastavom, pjevajući pritom domoljubne pjesme. Ostalo je zapisano kako za ovaj sračunati i podli zločin nitko nikada nije odgovarao. Budući da se do početka ’90. o ovom događaju nije smjelo govoriti, niti pisati … DA SE NE POZABI Ubijeni su: 1. Marko Smolčić, 20 godina, 2. Franjo Jelača 20 godina, 3. Nikola Bevandić 24 godine, 4. Tone Nikšić, 24 godine, 5. Katica Tonković, 24 godine 6. Petar Frković, 21 godina 7. Milković Jakov, star 23 godine, iz Pazarišta (umro u bolnici). Imena ranjenih:1. Došen Ante, 17 godina, iz Gospića, 2. Milinković Branko, 25 godina, iz Pazarišta, 3. Biljan Mile, 27 godina, iz Gospića, 4. Vlahinić Zlatko, 21 godina, iz Gospića,5. Adžija Vlade, 20 godina, iz Gospića.

»Čitava priredba održana je u savršenom redu i potpunoj disciplini, kao što se to uvijek i redovito događa na svim priredbama H.S.S. Nikakovi izazivački poklici niti protiv koga nijesu padali, a naročito nijesu padali nikakovi povici, bilo protiv kralja bilo protiv dinastije, a isto tako, nije se klicalo niti ustašama niti Paveliću. Klicalo se je predsjedniku dru Mačeku, Slobodnoj Hrvatskoj, gradu Senju, senjskim Uskocima. Pjevale su se rodoljubne pjesme, najviše u ovom kraju popularna ‘Oj Ti vilo, vilo Velebita’ i prigodne pjesmice, a posebno sada raširena pjesmica: ‘Živila Sloboda, živio Mir Živio doktor Maček Vladimir!’ Do dramatičnog trenutka došlo je pri odlasku Gospićana i Perušićana kući.

Državni organi potrudili su se da javnost sazna što manje o događajima u Senju. Načelnik Keršovan uputio je brzojav 10. 5. 1937. svim sreskim načelnicima i ostalim područnim vlastima da se neizostavno izvrši cenzura listova, te da se ne dopusti objavljivanje bilo kakvog članka o događaju u Senju od 9. 5. 1937. Dopušteno je tiskanje službenog priopćenja, koje je izdala agencija »Avala«. I zaista, nijedan list ni u Savskoj banovini, a ni izvan nje, nije objavio ništa drugo osim službenih izjava »Avale«. Službena priopćenja glase: 1. »Zagreb, 10. maja 1937. Dana 8 i 9. o. mj. prilikom boravka Hrvatskog pjevačkog društva Trebević u Senju održana je ujedno i proslava dana Matije Gubca i braće Radića. U ovoj proslavi uzelo je učešća nekoliko hiljada ljudi iz susjednih srezova. Već u toku dana neki neodgovorni elementi, koji su također došli na ovu proslavu u namjeri, da istu iskoriste u nedozvoljene svrhe, na raznim mjestima grada proizveli su ispade, za koje su predviđene u kaznenom zakonu teže kaznene sankcije, tako da su vlasti morale skrenuti pažnju priređivačima na ove pojave u cilju da se izbjegnu sukobi i incidenti, koji bi se iz toga mogli izroditi. Međutim istoga dana oko 19 sati nakon završenih priredaba prilikom odlaska učesnika iz Gospića, koji su prolazili gradom u otvorenom kamionu, došlo je ponovno do težih ispada i do pucanja iz kamiona na organe žandarmerije koji su se na putu našli. Ovom prilikom stradalo je životom šest lica i šest je lica ranjeno.“

Pokušaj istinitog objavljivanja vijesti o senjskim događajima međutim nije mogao proći. Tako je »Seljački dom« broj 20 i 21 zabranjen. U listovima »Lička sloga« (br. 15/1. 6.1937) i »Seljački dom« (25/10. 6. 3. 37) pojavila su se samo dva kraća teksta koja su odala počast palim žrtvama, za razliku od svih drugih javnih glasila što su ih ocrnila. Posljednja obavijest koja se pojavila u ljetnim mjesecima 1937. bilo je slijedeće službeno priopćenje iz Beograda: »Istraga zbog događaja u Senju. Beograd, 17. juna. Saznaje se, s pouzdane strane daje po dovršenom izviđanju događaja u Senju od 9. prošlog mjeseca proveden protiv izvjesnih organa disciplinski i sudski postupak, i da će oni za koje se utvrdi odgovornost iskusiti zakonske posljedice.«

Pobijeni mladići i djevojka pokopani su 11. svibnja u Gospiću te ih se sjećamo pod zajedničkim imenom Senjske žrtve.

fotografije su snimljene u Gradskom muzeju Senj

G.S.


Podijeli