ŠTO MISLITE KOLIKO ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU POŠTIVA DEKLARACIJU O DOMOVINSKOM RATU ?

Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora poziva sve građane, državne i društvene institucije, sindikate, udruge i medije, a obvezuje sve dužnosnike i sva državna tijela Republike Hrvatske, da na navedenim načelima štite temeljne vrijednosti i dostojanstvo Domovinskog rata, kao zalog naše civilizacijske budućnosti....

Na taj način čuvamo moralni dignitet hrvatskoga naroda i svih građana Republike Hrvatske i tako štitimo čast, ugled i dostojanstvo svih branitelja i građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Domovine.
Podijeli
 •  
 •  
 •  
 •  

Žalosti gorka spoznaja da veliki broj zastupnika u Saboru nikad nije ni čulo za Deklaraciju o Domovinskom ratu, a oni koji su za Deklaraciju čuli ili negdje pročitali da ista postoji, nemaju pojma što u Deklaraciji o Domovinskom ratu piše. Još više žalosti i to da veliki broj hrvatskih visokih dužnosnika kao i lokalnih šerifa koji svojim ponašanjem dodvorničkim braniteljskim skupinama mijenjaju povijest Domovinskog rata, negirajući ratne puteve onima koji nisu njihovi politički poltroni i istomišljenici također nikada nisu otvorili stranicu sa Deklaracijom (mnoge nije briga!)  i ozbiljno je pročitli te napokon shvatili da je Deklaracija SVETO PISMO o obrambenom Domovinskom ratu, koji se vodio protiv agresorske srbije na teritoriju Hrvatske a koje je sve do nedavno bilo samo “mrtvo slovo na papiru” o čemu su čak prije desetag godina u razgovorima mnogi od njih znali govoriti. Također žalosti porazna činjenica da određen boj voditelja braniteljskih udruga nije znao što u Deklaraciji piše(čast iznimkama) sve dok Uredništvo Braniteljskog portala, čiji su tekst prepisivali,prvo u hrvatskoj nije uputilo svoju javnu i oštru reakciju na nedavno vrlo perfidno vođenu HRT emisiju NU2 voditelja Aleksandra Stankovića koji je ugostio hrvatskog branitelja i dragovoljca Domovinskog rata, srbina Predraga Pedju Mišića.

Naime, ovih smo dana svjedoci bezočnih pokušaja da se revidira istina o obrambenom Domovinskom ratu od strane onih koje je Hrvatska iznenadila, pa je na taj način i Deklaracija o Domovinskom ratu naglo postala aktualna, ali smo preneraženi velikim -ogromnim brojem onih koji žive na račun poreskih obveznika kako se kao gladne zvijeri bore za one kojima Domovinski rat ne predstavlja ništa do nekakav tamo “građanski rat” dvaju plemena iz amazonske prašume. Poreski obveznici među kojima je velik broj hrvatskih branitelja i njihovih obitelji za iste ne znače ništa do brojevi dok su ovi yugonostalgičarski uhljebi svojim javnim istupima svima dali do znanja koliko je njih briga za hrvatskim braniteljima koji su im krvavo iznjedrili neovisnu i slobodnu Hrvatsku državu i samim tim osigurali vrlo kvalitetnu egzistenciju koju uživaju za razliku od hrvatskih branitelja koje pošto poto žele izgurati na marginu društva što su djelomično i uspjeli. No iznenadilo ih je to što su se branitelji napokon trznuli iz dugogodišnjeg sna pa su ih ovih dana zasuli činjenicama što nas u Uredništvu jako veseli jer napokon se mora shvatiti i znati – tko je to najzaslužniji za Neovisnost Hrvatske i tko mora biti krlježnica i kamen zaglavni države Hrvatske kao i moralna vertikala iste u što će se mnogi, nadamo se uskoro i uvjeriti. Dosta je više ponižavanja i  kontinuiranih pokušaja degradiranja najzaslužnijih kao i difamiranja istih te iskrivljavanja činjenica o obrambenom Domovinskom ratu kao i o agresiji srbije na hrvatsku što jasno piše u Deklaraciji o Domovinskom ratu, koju prilažemo svima koji pojma nemaju što u njoj piše. Evo vam prilike da je pomno pročitate i jednom za svagda upamtite, posebice što jasno piše u članku 2. Deklaracije o Domovinskom ratu…

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Ističući da su pobjedom u Domovinskom ratu (1991.–1995.) hrvatski narod i građani potvrdili svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuva­nje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne suverene i demokratske države,

smatrajući da su teme­ljne vrijednosti Domovinskog rata jed­no­značno prihvaćene od cijeloga hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske,

polazeći od potrebe da Republika Hrvatska upravo na zna­čaju i teme­ljnim vrijednostima Domovinskog rata osigura svoj miran i nesmetan sveukupni demokratski razvitak,

potvrđujući da je na Republiku Hrvatsku oružanu agresiju izvršila Srbija, Crna Gora i JNA s oružanom pobunom dijela srp­skog pučanstva u Republici Hrvatskoj,

izražavajući vo­lju Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora, sukladno Ustavu Republike Hrvatske, da nakon što je Republika Hrvatska postala samostalna i suverena država nije spremna stupati ni u kakve jugoslavenske ili balkanske državne saveze,radi zaustav­lja­nja radikalne politizacije Domovinskog rata i zabri­njavajuće­g polarizira­nja hrvatskoga društva, što može imati dalekosežne pos­ljedice, Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora donosi

 

                                                        DEKLARACIJU


O DOMOVINSKOM RATU

 

 1. Stvara­njem Republike Hrvatske, kao samostalne i suverene države u međunarodno priznatim granicama, ostvarene su sto­ljene tež­nje hrvatskoga naroda i građana Republike Hrvatske za svojom državom na teme­lju zajedništva hrvatskog naroda u Domovini i svijetu s plebiscitarno izraženom vo­ljom u Ustavu iz 1990. godine da teme­ljne vrednote ustavno-pravnog poretka budu sloboda, pravda, vladavina prava, mirotvorstvo s nacionalnom ravnopravnošću i poštova­nje prava čovjeka.
 2. Republika Hrvatska vodila je pravedan i le­gitiman, obrambeni i oslobodite­ljski, a ne agresivni i osvajački rat prema bilo kome u kojem je branila svoj teritorij od velikosrpske agresije unutar međunarodno priznatih granica.
 3. Uspješna obrana u Domovinskom ratu s konačnim oslo­bo­dilačkim vojnoredarstvenim operacijama »B­ljesak« i »Oluja« te kasnijom mirnom reinte­gracijom hrvatskog Podunav­lja, stvorila je sve pretpostavke za skladan razvitak Republike Hrvatske kao zem­lje koja prihvaća demokratske standarde suvremenoga zapadnog svijeta i otvara brojne mogućnosti približava­nja tom svijetu u političkom, sigurnosnom, gospodarskom i kulturnom smislu.
 4. Teme­ljna vrijednost Domovinskog rata jest uspostava i obrana državnog suvereniteta i teritorijalnog inte­griteta Republike Hrvatske, čime su stvorene pretpostavke za djelova­nje pravne države i vladavine prava te zakonito funkcionira­nje državnih tijela kao najbo­lji način za da­lj­nju afirmaciju dostojanstva Domovinskog rata.
 5. U skladu s teme­ljnim načelima pravednosti i građanske solidarnosti, Republika Hrvatska će u okviru materijalnih mogućnosti osigurati svim hrvatskim branite­ljima, obite­ljima poginulih i stradalnicima Domovinskog rata, koji su najzaslužniji za ­njezino stvara­nje, punu zaštitu, dostojanstvo i skrb.
 6. Radi dostojanstva Domovinskog rata hrvatsko pravosuđe je dužno procesuirati sve moguće slučajeve pojedinačnih ratnih zločina, teških povreda humanitarnog prava i svih drugih zločina poči­njenih u agresiji na Republiku Hrvatsku i u oružanoj pobuni te tijekom Domovinskog rata, strogo primje­njujući načela individualne odgovornosti i kriv­nje.
 7. Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora poziva sve građane, državne i društvene institucije, sindikate, udruge i medije, a obvezuje sve dužnosnike i sva državna tijela Republike Hrvatske, da na navedenim načelima štite teme­ljne vrijednosti i dostojanstvo Domovinskog rata, kao zalog naše civilizacijske budućnosti.

Na taj način čuvamo moralni dignitet hrvatskoga naroda i svih građana Republike Hrvatske i tako štitimo čast, ugled i dostojanstvo svih branite­lja i građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Domovine.

Klasa: 021-16/00-04/06
Zagreb, 13. listopada 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

Slične teme

-MORA ODSTUPITI-SKANDAL: Aleksandar Stanković u HRT emisiji NU2 obrambeni Domovinski rat naziva građanskim ratom…

-Nakon javnog poziva Uredništva Braniteljskog portala oglašavaju se građani, inicijative i braniteljske udruge koje traže da Stanković odstupi sa HRT…

-STANKOVIĆ GALOPIRA DALJE: HRT se ovlaš ogradio od stajališta voditelja Aleksandra Stankovića iznesenog u emisiji “Nedjeljom u dva”

Uredništvo Braniteljskog portala


Podijeli
 •  
 •  
 •  
 •