FOTO-VIDEO Silovitim udarom HV spašeno je područje zapadne Bosne od genocida poput onog u Srebrenici, operacijom Ljeto ’95 hrvatske snage napravile su zadnji potreban korak za pokretanje VRO- Oluja!

Osim što su ovim silovitim udarom spasile područje zapadne Bosne od genocida poput onog u Srebrenici, operacijom Ljeto '95 hrvatske snage napravile su zadnji potreban korak za pokretanje vojno-redarstvene operacije Oluja...

Podijeli

foto-screenshot

Operacijom Ljeto ’95. hrvatske postrojbe oslobodile su u susjednoj Bosni područje od 1600 četvornih kilometara, uključujući gradove Bosansko Grahovo i Glamoč. Zauzimanjem Grahova 29. srpnja 1995. hrvatske snage izbile su na prilaze Kninu i presjekle komunikaciju Knin-Drvar-Banja Luka, čime se Knin i cjelokupno okupirano područje sjeverne Dalmacije našlo u poluokruženju.

Operacija Ljeto ’95 počela je samo tri dana nakon što je potpisana  Splitska deklaracija o suradnji hrvatskih i bošnjačkih vojnih snaga, čime je legalizirana prisutnost i djelovanje hrvatskih snaga na području BiH. Njome se željelo spriječiti da vojske bosanskih i hrvatskih Srba osvoje Bihać. Zadaća je izvršena na dva smjera napada.

foto-screenshot

Na Crni Lug-Bosansko Grahovo napad su počele 7. gardijska brigada i IX. bojna HOS-a 114. brigade. Neprijatelj je imao dobro organiziran sustav obrane, ojačan ljudstvom pristiglim s bihaćke bojišnice. Stoga je na desnom krilu drugi dan napada uvedena 2. bojna Termiti 9. gardijske brigade koja je probila neprijateljske linije i oslobodila važno uporište Nos. Potom je u napad uvedena 4. gardijska brigada što je ubrzalo operaciju, te su 28. srpnja 7. i 4. brigada ušle u Bosansko Grahovo.

 

Na drugom smjeru napada planina Šator-Glamoč djelovali su 1. hrvatski gardijski zdrug, 81. gardijska bojna, 3. bojna 1. gardijske brigade HV-a, postrojbe Hrvatskog vijeća obrane i specijalna policija MUP-a Herceg Bosne. Na tom smjeru srpski neprijatelj je također imao dobro utvrđene položaje na planini Staretini, ali hrvatske su snage već 27. srpnja izbile pred Glamoč.

foto-screenshot

Hrvatska vojska i Hrvatsko vijeće obrane uspješno su od 25. do 30. srpnja 1995. izvele napadnu operaciju Ljeto 95 na području zapadne Bosne u kojoj su oslobođeni gradovi Glamoč i Bosansko Grahovo. Nakon ove operacije hrvatske su snage bile udaljene svega 10 km od Knina koji je bio sljedeći cilj u pobjedničkom hodu hrvatskih snaga te se uspjeh Ljeta 95 može sažeti u dvije riječi: Imamo Knin!

Zabilješka tzv. Srpske vojske Krajine

Nakon prodora hrvatskih snaga i oslobađanja Grahova i Glamoča oslabio je srpski napad na Bihać i 5. korpus Armije BiH, a zanimljivo je i objašnjenje tzv. SVK kako je… ovakvom akcijom Hrvatska po drugi put ‘spasila’ od slamanja 5. K Alijine vojske, jer je primorala Srpsku vojsku da izvrši pregrupisavanje snaga sa Bihaćkog ratišta u cilju zaustavljanja dubljih prodora HV na već pomenutom pravcu napada.

Žrtve hrvatskih branitelja

U operaciji Ljeto 95 u njezinu napadnom dijelu i poslije do početka VRO Oluja poginulo je 18 hrvatskih branitelje dok je teže ranjeno 26, a lakše oko 129 branitelja.

Linije bojišnice u zapadnoj bosni

Osim što su ovim silovitim udarom spasile područje zapadne Bosne od genocida poput onog u Srebrenici, operacijom Ljeto ’95 hrvatske snage napravile su zadnji potreban korak za pokretanje vojno-redarstvene operacije Oluja kojom su vojno potukle srpskog agresora i protjerali ga u srpski pašaluk odakle su i došli ubijati, klati, likvidirati, rušiti paliti, silovati, uništavati kulturna dobra RH, a sve to u cilju nekakvog stvaranja “tzv velike srbije” agresijom na tuđe tritorije…

Uredio / M.M. Viribus unitis

Braniteljski portal

VEZANE VIJESTI

VIDEO 22. srpnja 1995. – Potpisana Splitska deklaracija…Tri dana nakon postignutog dogovora hrvatske snage pokrenule su operaciju Ljeto 95 kojom su munjevito oslobodile Bosansko Grahovo i Glamoč


Podijeli