(FOTO-VIDEO) 28. GODIŠNJICA HUMANITARNOG KONVOJA: Sjećanje na dan kada je 112 ranjenika spašeno iz opkoljenog Vukovara…

Konvoj humanitarne organizacije „Liječnici bez granica“ tek je 19. listopada 1991. napokon propušten u opkoljeni Vukovar...

Podijeli

Na današnji dan 1991. izašao je iz Vukovara Humanitarni konvoj u organizaciji Ministarstva zdravstva i udruge „Liječnici bez granica“ (međunarodna, humanitarna i nevladina organizacija). Time je spašeno više od stotinu ranjenika iz vukovarske bolnice, dok su preostali ranjenici koji su ostali u bolnici bili ubijeni na Ovčari i likvidirani po drugim stratištima…VIDEO

Uz pristanak svih strana umiješanih u sukob tijekom srpske agresije na Hrvatsku, humanitarni konvoj “Liječnika bez granica” krenuo je prema Vukovaru kako bi iz prenapučene bolnice izvukao iz podruma teške ranjenike za čiju njegu ondje već dugo nije bilo uvjeta. U Mikanovcima, 30-ak km od Vukovara, pripremljen je prihvatni centar.

Kada je konvoj oko 11 sati krenuo iz Vukovara prema Nuštru preko Bogdanovaca i Marinaca, u području oko konvoja započela je pucnjava te je kretanje kolone zaustavljeno. Do 15 sati konvoj s evakuiranim ranjenicima vukovarske bolnice još uvijek se nalazio u Bogdanovcima, a napadi VBR-a na Nuštar nisu prestajali. Konvoj je potom krenuo prema Šidu (Srbiji), dok jedan od kamiona nije naletio na minu. Ranjene su dvije medicinske sestre, Švicarka i Luksemburžanka..VIDEO

Konvoj je nastavio prema Šidu, a na povratku, kod Lipovca, preuzeli su ga hrvatski redarstvenici. Tako je, nakon više od 12 sati lutanja, konvoj sa 103 teška ranjenika iz vukovarske bolnice stigao napokon na područje koje kontroliraju hrvatske snage.

To je trebao biti prvi konvoj takvog tipa iz opkoljenog Vukovara. Nažalost dogodila se nesreća zbog koje je ovo ostala jedina takva humanitarna evakuacija. “Liječnici bez granica” tada su zaključili kako je preopasno vraćati se u Vukovar po ostatak ranjenika (prema riječima doktorice Bosanac, konvoj je trebao dva puta tjedno dolaziti po ranjenike, bolesnike, dojenčad, donositi lijekove i sl.).

Zbog toga sve je završilo pokoljem ranjenika iz bolnice nakon pada Vukovara u srbijanske ruke. Srbijanska vojska na čelu sa generalom JNA Veselinom Šljivančaninom izvukla je ranjenike iz bolnice i hladnokrvno ih ubila na Ovčari i drugim mjestima zločina oko Vukovara.

-VIDEO-19. listopada 1991. – Konvoj liječnika bez granica…

Konvoj humanitarne organizacije „Liječnici bez granica“ tek je 19. listopada 1991. napokon propušten u opkoljeni Vukovar.

Jedan od pokušaja ulaska 11. listopada zaustavljen je zato što je u kolima Hitne pomoći navodno pronađena ručna bomba. U međuvremenu, 13. listopada zadnji veliki pokušaj proboja prema Vukovaru nije uspio, a hrvatske snage zaustavljene su, uz velike gubitke, na ulasku u Marince.

Unatoč svemu Europska zajednica zatražila je prekid operacija JNA kako bi humanitarni konvoj ušao u grad. Nakon što su uz brojne prijetnje i opstrukcije ipak uspjeli ući, „Liječnici bez granica“ izvukli su iz vukovarske bolnice 112 ranjenika. No s druge strane ulazak konvoja u Vukovar srpske postrojbe zapravo su iskoristile da poprave i učvrste napadačke položaje.

Kada je 19. listopada konvoj oko 11 sati krenuo prema Nuštru preko Bogdanovaca i Marinaca, započela je pucnjava te je  kolona zaustavljena. Do 15 sati konvoj s ranjenicima još uvijek je bio u Bogdanovcima, a napadi teškog topništva JNA na Nuštar nisu prestajali. Konvoj je stoga nastavio put prema Srbiji, ali je jedan  kamion naletio na minu pri čemu su ranjene dvije medicinske sestre iz Švicarke i Luksemburga.

Konvoj je ipak nastavio prema Šidu, a na povratku, kod Lipovca, preuzeli su ga hrvatski redarstvenici. Tako je, nakon više od 12 sati lutanja, konvoj stigao u sigurne ruke. Zbog svih opasnosti kojima su bili izloženi medicinski djelatnici i ranjenici, odustalo se od daljnjih pokretanja humanitarnih akcija izvlačenja ranjenika.

Mali dio ranjenika nekako je ipak uspio naći put do slobode izvlačeći se početkom studenog. No najveći dio pacijenata vukovarske bolnice, naočigled europskih promatrača, po okupaciji odveden je na Ovčaru i likvidiran, što će ostati upamćeno kao najprimitivniji oblik neljudskosti velikosrpskog agresora.

G.S.


Podijeli