Podijeli

Diana Budisavljević hrvatska humanitarka austrijske nacionalnosti, nezavisna socijalna aktivistica…

Rođenje15. siječnja 1891., Innsbruck, Austrija
Preminula20. kolovoza 1978., Innsbruck, Austrija
KnjigeDnevnik Diane Budisavljević, 1941-1945

2.12.2003.
Hrvatski državni arhiv nedavno je objavio Dnevnik Diane Budisavljević od
1941. do 1945., potresno svjedočanstvo i prikaz rada . Akcije Diane
Budisavljević; tijekom koje je i uz pomoć nadbiskupa Alojzija Stepinca spasila
više tisuća pravoslavne djece i izradila kartoteku za njih oko 12.000 koja je
omogućila da se sačuva njihov identitet i omogući povratak obiteljima.
Diana Budisavljević (1891.-1978.), Austrijanka, žena Julija Budisavljevića,
profesora kirurgije na zagrebačkom Medicinskom fakultetu, u vrtlogu rata svoje
je vrijeme i život posvetila spašavanju i skrbi za djecu, ali i njihovih majki.

Za progonjene pripadnike pravoslavne vjere nije u Zagrebu postojala nikakva
akcija pomoći. Moji prijedlozi nekim gospođama iz pravoslavnih krugova da se
organizira takva pomoć nisu naišli na interes, piše Diana u uvodu svog
dnevnika.

Njezina akcija bila je usmjerena na pomoć majkama i djeci koji su protjerani iz
sela na Kordunu i dopremljeni u logore (Lobor-grad, Gradiška, Jasenovac),
zatim djeci čiji su roditelji bili na radu u Njemačkoj i djeci koja su nakon ratnih
operacija, posebno prije ofenzive na Kozaru (lipanj-srpanj 1942.) bila dovedena
u logore.

Prvi put s nadbiskupom Stepincom Diana Budisavljević susrela se 3. prosinca
1941. Tada joj je, piše u dnevniku, nadbiskup rekao kako nema nikakvog
utjecaja na vladu, te da tamo ništa ne može ishoditi

Krug suradnika Diane Budisavljević stalno se širio, a naročito su joj u akciji
pomagali arhitekt Marko Vidaković, Kamilo Bresler, načelnik Odsjeka za
socijalnu zaštitu te Dragica Habazin, dobrovoljna bolničarka Crvenog križa.

Unatoč dobivenoj dozvoli za vođenje akcije Dianin muž, zbog straha, nije bio
suglasan s njezinim radom.

Polazila sam od stajališta da moj život nije vrijedniji od života nedužno
proganjanih, zapisala je.

DIANE

Krajem svibnja 1942. ponovno odlazi u audijenciju nadbiskupu.

Nadbiskup će za djecu učiniti sve što je u njegovoj moći. Djeca će biti
smještena u ženske samostane ;, zapisala je u dnevniku 28. svibnja 1942.

Nadnevka 16. lipnja 1942. bilježi ranojutarnji susret s nadbiskupom, budući da
smještaj odraslih nije bio osiguran.
On odmah poziva direktora svoga Caritasa, gospodina Dumića (Stjepan) s
kojim dogovara što treba učiniti, navodi dodajući kako je on kasnije vodio
čitavu kolonizaciju djece, što je omogućilo da ih više tisuća bude smješteno u
seoskim domaćinstvima.
Caritas zagrebačke nadbiskupije nadbiskup Stepinac osnovao je 1933., po uzoru
na slične ustanove u drugim zemljama.

U svom dnevniku D. Budisavljević je zapisala o mnogim susretima članova
akcije s nadbiskupom Stepincom i ravnateljem Caritasa.

Tražim od nadbiskupa da se u slučaju većih evakuacija pobrine za djecu.
Odmah je to bez premišljanja prihvatio. Iznenadila me ta bezuvjetna spremnost
na pomoć, pogotovo kad se uzme u obzir nezainteresiranost mnogih nekadašnjih
pravoslavaca za bilo kakvu pomoć djeci, piše 23. siječnja 1943.

Dnevnik je Diana Budisavljević, koji je s njemačkog prevela njezina unuka
Silvija Szabo sačuvavši i bogatu dokumentaciju koje je dio objavljen u prilogu,
počela voditi 23. listopada 1941., a završila 7. veljače 1947., kad je na traženje
AFŽ-a izradila izvješće o akciji. Prije toga, krajem svibnja OZNA joj je oduzela
albume s fotografijama djece i kartoteku.

Željeli smo što je više moguće male djece vratiti njihovim roditeljima. I bila je
to sada velika bol da nam se tako naglo naš rad na našoj kartoteci oduzeo
zapisala je.
U našim leksikonima nema spomena na Dianu Budisavljević, niti na njezinu
akciju

Serijal KRUGA br.9 Dnevnik Diane Budisavljević – ratno svjedočanstvo i o
nadbiskupu Stepincu

Stjepan Mažar – Koordinator KPK projekta

Lili Benčik – Koordinatorica KPK projekta


Podijeli

1 KOMENTAR

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 1 =