DEKLARACIJA O OBRAMBENOM DOMOVINSKOM RATU!…JESU LI JE POLITIČARI I PROVOKATORI PROČITALI I ZAŠTO JE NISU ZAŠTITILI ZAKONOM I USTAVOM?

HRVATSKI BRANITELJI U OBRANI HRVATSKE OD SRPSKOG AGRESORA
Podijeli

Deklaracija o Domovinskom ratu je ovakva kakva je, iako je u Saboru jednoglasno prihvaćena kao Deklaracija koja štiti moralni dignitet hrvatskoga naroda i svih građana Republike Hrvatske i tako štiti čast, ugled i dostojanstvo svih hrvatskih branite­lja i građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Domovine…

Nikada se do dana današnjeg niti jedna vladajuća politička opcija nije dosjetila ni potrudila da istu zaštiti hrvatskim zakonom ili Ustavom, a svi se uvijek i pred izbore vole pozivati na hrvatske branitelje koji su stvorili u obrambenom Domovinskom ratu slobodnu, nezavisnu i demokratsku državu Hrvatsku pobijedivši srpskog, četničkog i jugofašističkog JNA agresora na našu zemlju.

Međutim kao takva, po svemu sudeći, ova je Deklaracija još uvijek “mrtvo”slovo na papiru i dozvoljava mazohističko iživljavanje nad hrvatskim braniteljima i ratnim postrojbama, svih onih koji nikako nisu željeli samostalnu i neovisnu Hrvatsku, čega smo svjedoci i ovih mjeseci bestijalnih i perfidnih napada i komunističkih pritisaka na određenu, ali ciljanu, potpuno legalnu i ratnu postrojbu HOS-a -koja je sve svoje ratne zadaće izvršavala herojski i na najtežim ratnim terenima u akcijama protiv srpskog agresora, jer to je samo , tamo “neka” zakonima nezaštićena Deklaracija kakvih ima na stotine, po svemu sudeći, “nije” pravno obvezujuća!*.

No, u Deklaraciji o Domovinskom ratu jasno piše u članku 7;…Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora poziva sve građane, državne i društvene institucije, sindikate, udruge i medije, a obvezuje sve dužnosnike i sva državna tijela Republike Hrvatske, da na navedenim načelima štite teme­ljne vrijednosti i dostojanstvo Domovinskog rata, kao zalog naše civilizacijske budućnosti.

Na taj način čuvamo moralni dignitet hrvatskoga naroda i svih građana Republike Hrvatske i tako štitimo čast, ugled i dostojanstvo svih branite­lja i građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Domovine.

Dakle ,7- Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora poziva sve građane, državne i društvene institucije, sindikate, udruge i medije, a obvezuje sve dužnosnike i sva državna tijela Republike Hrvatske, da na navedenim načelima štite teme­ljne vrijednosti i dostojanstvo Domovinskog rata, kao zalog naše civilizacijske budućnosti…

Ali, državne i društvene institucije u koje spada i hrvatsko pravosuđe se ne ponašaju po jednoglasno podržanoj  Deklaraciji te svjedočimo raznim špekulacijama, podmetanjima, sramoćenjima, dovođenja u pitanje legitimnost same Deklaracije i to sve nakon mnogo godina od završetka obrambenog Domovinskog rata, od kad je Hrvatska postala članicom NATO, EU, i drugih integracija, a da nikom nije smetalo to što se u ratne postrojbe na potpuno i zakonski legalan način, što je po prirodi događanja u obrani Hrvatske bilo i očekivano pridružio i HOS kao legitimna ratna postrojba iz Domovinskog rata. Iste te  HOS-e, što su svi znali i u vrijeme Domovinskog rata, kao i sve vrijeme od završetka obrane Hrvatske do danas, uvijek je imao isto ratno znakovlje na kojem se jasno vidjelo što piše, i nikom ništa nije smetalo. Osnivane su i udruge, potpuno ozakonjene i sa istim znakovljem i pečatima.

Legalno i zakonski priznat ratni simbol HOS-a

Po redu pobrojane-https://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatske_obrambene_snage

Udruge dragovoljaca HOS-a

Mnogi HOS-ovci su tijekom rata položili živote za slobodu domovine dok su također mnogi ostali teški invalidi. Danas u Hrvatskoj postoji nekoliko udruga dragovoljaca HOS-a s 300-400 članova. Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji iz 2004. godine HOS-ovci su priznati kao punopravni hrvatski branitelji.[50]

Jasno piše i dobro je vidljivo za sve one koji to žele pročitati i ne padati na ljevičarsko komunističku propagandu , koja baš i nije bila sretna što je nakon stoljeća stvorena samostalna, nezavisna država Hrvatska, i normalno je za očekivati od tih mentalno zaostalih u ex jugoslaviji da će se svim snagama i na svakakve načine truditi da se ratno znakovlje ponajboljih sinova i kćeri HOS-a poginulih u obrani od srpske agresije, ali i onih živih i bolesnih, pošto poto “uništi” ,jer sve njih to, navodno asocira na NDH koja je postojala 40-desetih godina , ali oni nikako ne žele shvatiti da se ovdje radi o potpuno dva vremenska i povijesna konteksta. Drugom svjetskom ratu 1941-45 i obrambenom Domovinskom 1991-95 -ratu u kojem je zahvaljujući svim ratnim postrojbama stvorena samostalna Hrvatska. Tako da je znakovlje HOS-a potpuno legitimno i zakonski priznato(Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji iz 2004. godine HOS-ovci su priznati kao punopravni hrvatski branitelji).,kao i samim osnivanjem udruga zajedno sa svim drugim ratnim postrojbama hrvatskih snaga, a koje je verificirala država koju su HOS-ovci stvarali zajedno sa svom ratnim hrvatskim postrojbama…Onaj komu to do danas nije jasno, ili ne želi da mu bude jasno,ili  nije prijatelj , ne samo hrvatskim braniteljima niti samostalnoj, nezavisnoj i demokratskoj  državi Hrvatskoj…Takvi (ne baš slučajno) samo stvaraju još veće podjele u hrvatskoj državi i nadalje pokušavaju svim silama dovesti hrvatski narod do stvaranja kaosa na koji hrvatski branitelji i njihove obitelji i svi Hrvati koji vole svoju državu zasigurno nikada neće nasjesti…!

U NASTAVKU -DEKLARACIJA O DOMOVINSKOM RATU!

1. Stvara­njem Republike Hrvatske, kao samostalne i suverene države u međunarodno priznatim granicama, ostvarene su sto­ljene tež­nje hrvatskoga naroda i građana Republike Hrvatske za svojom državom na teme­lju zajedništva hrvatskog naroda u Domovini i svijetu s plebiscitarno izraženom vo­ljom u Ustavu iz 1990. godine da teme­ljne vrednote ustavno-pravnog poretka budu sloboda, pravda, vladavina prava, mirotvorstvo s nacionalnom ravnopravnošću i poštova­nje prava čovjeka.

2. Republika Hrvatska vodila je pravedan i le­gitiman, obrambeni i oslobodite­ljski, a ne agresivni i osvajački rat prema bilo kome u kojem je branila svoj teritorij od velikosrpske agresije unutar međunarodno priznatih granica.

3. Uspješna obrana u Domovinskom ratu s konačnim oslo­bo­dilačkim vojnoredarstvenim operacijama »B­ljesak« i »Oluja« te kasnijom mirnom reinte­gracijom hrvatskog Podunav­lja, stvorila je sve pretpostavke za skladan razvitak Republike Hrvatske kao zem­lje koja prihvaća demokratske standarde suvremenoga zapadnog svijeta i otvara brojne mogućnosti približava­nja tom svijetu u političkom, sigurnosnom, gospodarskom i kulturnom smislu.

4. Teme­ljna vrijednost Domovinskog rata jest uspostava i obrana državnog suvereniteta i teritorijalnog inte­griteta Republike Hrvatske, čime su stvorene pretpostavke za djelova­nje pravne države i vladavine prava te zakonito funkcionira­nje državnih tijela kao najbo­lji način za da­lj­nju afirmaciju dostojanstva Domovinskog rata.

5. U skladu s teme­ljnim načelima pravednosti i građanske solidarnosti, Republika Hrvatska će u okviru materijalnih mogućnosti osigurati svim hrvatskim branite­ljima, obite­ljima poginulih i stradalnicima Domovinskog rata, koji su najzaslužniji za ­njezino stvara­nje, punu zaštitu, dostojanstvo i skrb.

 

6. Radi dostojanstva Domovinskog rata hrvatsko pravosuđe je dužno procesuirati sve moguće slučajeve pojedinačnih ratnih zločina, teških povreda humanitarnog prava i svih drugih zločina poči­njenih u agresiji na Republiku Hrvatsku i u oružanoj pobuni te tijekom Domovinskog rata, strogo primje­njujući načela individualne odgovornosti i kriv­nje.

7. Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora poziva sve građane, državne i društvene institucije, sindikate, udruge i medije, a obvezuje sve dužnosnike i sva državna tijela Republike Hrvatske, da na navedenim načelima štite teme­ljne vrijednosti i dostojanstvo Domovinskog rata, kao zalog naše civilizacijske budućnosti.

Na taj način čuvamo moralni dignitet hrvatskoga naroda i svih građana Republike Hrvatske i tako štitimo čast, ugled i dostojanstvo svih branite­lja i građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Domovine.

Klasa: 021-16/00-04/06
Zagreb, 13. listopada 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

M.M.Viribus unitis


Zapamtimo! Prekršajni zakon! Načelo zakonitosti! Članak 2., stavak 3.! ZA DOM SPREMNI jest legalni pozdrav hrvatske vojske registriran pri Ministarstvu uprave! Uz sudsku odluku o HOS-u iz 1993! Dakle, svaka odluka drugačija od zakonske odredbe Prekršajnog zakona protuzakonita je!

PREKRŠAJNI ZAKON
PRVI DIO
MATERIJALNOPRAVNE ODREDBE

Glava prva (I.)
TEMELJNE ODREDBE

Određenje prekršaja

Članak 1.

Prekršajem se povređuje javni poredak, društvena disciplina ili druge društvene vrijednosti koje nisu zaštićene Kaznenim zakonom i drugim zakonima u kojima su propisana kaznena djela.

Načelo zakonitosti

Članak 2.

(1) Prekršaji i prekršajnopravne sankcije mogu se propisivati zakonom i odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
(2) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu propisivati prekršaje i prekršajnopravne sankcije samo za povrede propisa koje ona donose na temelju svoje nadležnosti utvrđene Ustavom i zakonom i tu ovlast ne mogu prenijeti na drugoga.
(3) Nitko ne može biti kažnjen niti se prema njemu može primijeniti druga prekršajnopravna sankcija za djelo koje prije nego je bilo počinjeno nije bilo zakonom ili međunarodnim pravom ili odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave određeno kao prekršaj i za koji zakonom ili odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nije bilo propisano koja se vrsta i mjera prekršajnopravne sankcije počinitelju može izreći, odnosno primijeniti.


Podijeli