Srijeda, 18. svibnja 2022.
Braniteljski portal

Lili Benčik

GOVOR MRŽNJE ,KAKO DEFINIRATI,KAKO KAŽNJAVATI?…TANKA JE CRTA IZMEĐU SLOBODE GOVORA I GOVORA MRŽNJE…

GOVOR MRŽNJE ŠTO JE TO?Definicija mržnje: snažan osjećaj koji nagoni da se komu želi ili da se čini zlo, osjećaj krajnje odbojnosti prema komu ili...

IDS POD POJMOM ANTIFAŠIZAM SKRIVA “ZLOČINAČKU DIMENZIJU KOMUNIZMA”

NATURAJUĆI U JAVNOSTI  POJAM  ANTIFAŠIZAM USTVARI SAKRIVAJU FAŠISTČKU, ,TOTALITARNU VLADAVINU KOMUNIZMA, I NA TAJ NAČIN GA HOĆE AMNESTIRATI  OD POČINJENIH ZLOČINA.ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR  je...

NAJNOVIJE VIJESTI