87 PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U RIJECI…na 87. Promociji doktora znanosti Sveučilišta u Rijeci je i hrvatska braniteljica i znanstvenica dr.sc. Ljiljana Zmijanović…

Među doktorandima koji su danas svečano promovirani na 87. Promociji doktora znanosti Sveučilišta u Rijeci je i hrvatska braniteljica i znanstvenica dr.sc. Ljiljana Zmijanović...

Nova generacija dala je prisegu...
Podijeli

Među doktorandima koji su danas svečano promovirani na 87. Promociji doktora znanosti Sveučilišta u Rijeci je i hrvatska braniteljica i znanstvenica dr.sc. Ljiljana Zmijanović…

Na 87. promociji doktorica i doktora znanosti koja je održana danas na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci ukupno je promoviran 21 doktorand Medicinskog fakulteta, 4 doktoranda Odjela za biotehnologiju, 4 doktoranda Građevinskog fakulteta, 1 doktorand Tehničkog fakulteta, 7 doktoranda Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, 3 doktoranda Pomorskog fakulteta, 5 doktoranda Filozofskog fakulteta i 10 doktoranda Ekonomskog fakulteta. Nova generacija dala je prisegu…

 ‘PRISEŽEM DA ĆU BITI VJERAN NAČELIMA ZNANSTVENE ISTINE, TE DA ĆU ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA PRIMJENJIVATI ISKLJUČIVO ZA DOBROBIT ČOVJEČANSTVA’

Čestitajući novoj generaciji koja je dostigla najviši formalni akademski stupanj obrazovanja rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Snježana Prijić Samaržija istaknula je da je pred novim doktorima znanosti ništa manje težak i zahtjevan put od onog koji su prošli do sada.

Doktorsku disertaciju „Održivo integralno upravljanje zaštićenim područjima“  hrvatska braniteljica dr.sc. Ljiljana Zmijanović obranila je u travnju prošle godine na Poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ pod mentorstvom Dekanice prof. dr.sc. Dora Smolčić Jurdana, na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

M.M.


Podijeli