29. kolovoza Glavosijek Ivana Krstitelja – mučeništvo Isusovog preteče i onoga koji je krstio Isusa!

“Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!”...

“Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!”
Podijeli

Glavosijek sv. Ivana Krstitelja blagdan je kad se sjećamo mučeništva Isusova preteče i krstitelja…

Umorstvo sv. Ivana naširoko opisuje sv. Marko u svom evanđelju (Mk 6, 12-29). Nakon što je izvršio svoje poslanje pripremajući izabrani narod za dolazak Mesije i kojeg je predstavio na Jordanu: “Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!” (Iv 1, 29), dao ga je uhititi kralj Herod i pogubiti. Židovski povjesničar Josip Flavije o Ivanu daje ovo svjedočanstvo: “Herod je, naime, dao pogubiti toga Ivana, zvanog Krstitelj, jer je bio dobar čovjek i Židove poticao na nastojanje oko kreposti, zapovijedajući im da se među sobom vladaju pravedno a prema Bogu pobožno i tako se očiste.”

Sam je nastanak blagdana – koji se slavi 29. kolovoza – vezan uz zapis Rimskog martirologija, prema kojemu je glava svetog Ivana Krstitelja drugi puta pronađena na taj dan i kasnije prenesena u Rim, gdje se čuva u crkvi Sv. Silvestra. Vjerojatnije je ipak da je nastanak blagdana vezan uz posvetu bazilike u čast sv. Ivana u Sebasti, u 4. st. Sveti Ivan se štuje kao zaštitnik osuđenih na smrt, krojača, krznara, vunara, remenara, a zazivaju ga i kod glavobolje, vrtoglavice, padavice i grčeva (posebno kod male djece).

L.K.


Podijeli

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

tri + pet =