(VIDEO) 22. listopada 1991. – Raspad agresorske JNA

Zbog povlačenja iz Slovenije i poraza u Hrvatskoj JNA se praktički raspala, ali je službeno ukinuta tek u svibnju 1992. kada su od njezinih ostataka nastale Vojska Jugoslavije, Vojska Republike Srpske i Vojska Republike Srpske Krajine...

Zbog povlačenja iz Slovenije i poraza u Hrvatskoj JNA se praktički raspala, ali je službeno ukinuta tek u svibnju 1992. kada su od njezinih ostataka nastale Vojska Jugoslavije, Vojska Republike Srpske i Vojska Republike Srpske Krajine.
Podijeli
  •  
  •  
  •  
  •  

Na vrhuncu otvorene agresije na Hrvatsku vrh Jugoslavenske narodne armije i Miloševićeva velikosrpska klika u listopadu 1991. uvela su nova obilježja i simbole jugovojske bez petokrake zvijezde, kao prepoznatljivoga komunističkog obilježja.

Njihov izgled objavio je tjednik Narodna armija bez ikakva komentara. Trebale su se ukloniti i Titove slike. U sljedeća je dva mjeseca JNA je dobila modificiranu srpsku kokardu. Umjesto petokrake na kapama su se, kao i na vojničkim zastavama, pečatima i dokumentima trebale nalaziti trobojne kokarde u jugoslavenskim bojama.

JNA svoje korijene vuče iz Narodnooslobodilačke borbe i partizanskih odreda Jugoslavije. Kao datum njezina osnutka uzimalo se ustrojavanje 1. proleterske brigade u Rudama u prosincu 1941. Tijekom svoga postojanja JNA je bila najdosljedniji provoditelj Titove jugoslavensko-komunističke politike. Gotovo svi oficiri bili su članovi Saveza komunista Jugoslavije, a njezini generali kontrolirali su golemu vojnu industriju i razgranatu Kontraobavještajnu službu. Poslije Titove smrti JNA se postupno osamostavljivala te je sve manje polagala račune Predsjedništvu SFRJ, kao Vrhovnoj komandi.

U rano proljeće 1981. JNA je prvi put oružano intervenirala ugušivši demonstracije Albanaca na Kosovu. Od tada vrh JNA je postupno prešao put od zagovornika komunističke Jugoslavije do oružane sile Miloševićeve Velike Srbije, kroz formu takozvane Treće Jugoslavije.

Na tom putu odbacila je sve maske pa je zapravo postala srpska vojska. Sve do listopada 1991. godine u vrhu JNA prevladavala je još nekakva “jugoslavenska” opcija s očuvanjem neznatno modificiranog komunističkog sustava. No poslije sloma planiranih ofenziva stari je model definitivno odbačene.

Zbog povlačenja iz Slovenije i poraza u Hrvatskoj JNA se praktički raspala, ali je službeno ukinuta tek u svibnju 1992. kada su od njezinih ostataka nastale Vojska Jugoslavije, Vojska Republike Srpske i Vojska Republike Srpske Krajine.izvor HRT

M.M.


Podijeli
  •  
  •  
  •  
  •